NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Is er toename van zorgkinderen?

Vraag: Is er sprake van een toename van het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar met een zorgbehoefte in Amsterdam?

 

Vragensteller: Antje Dijk, Gemeente Amsterdam.

 

Antwoord: Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) en Mirjam Gevers (Kohnstamm Instituut).

 

Samenvatting

Aanleiding

Er zijn aanhoudende signalen vanuit de kinderopvang en voorscholen dat in de afgelopen jaren het aantal kinderen met een zorgbehoefte toeneemt. In Amsterdam worden de zorgstructuren al aangepast op deze ervaren realiteit, door in het kader van passende kinderopvang steeds vaker in te zetten op betere samenwerking tussen reguliere kinderopvang en zorg. Deze ervaren toename van kinderen met een zorgbehoefte in de kinderopvang, roept de vraag op: wat zijn redenen dat we op de kinderopvang meer zorgkinderen zien? Is er daadwerkelijk sprake van een stijging van het aantal kinderen met een zorgbehoefte?

 

Aanpak

Voor de beantwoording van de vraag zijn registratiegegevens over gebruik van jeugdzorg van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en registratiegegevens over gebruik jeugdhulp (OKIDO-trajecten) binnen de kinderopvang in de gemeente Amsterdam geraadpleegd.

 

Antwoord

Uit gegevens van het CBS blijkt dat er sprake is van een duidelijke toename van het aantal kinderen (0-4 jaar) met jeugdzorggebruik  in Nederland en Amsterdam-Amstelland en Amsterdam, in de periode 2015-2018. Deze toename is veel groter dan de toename van jeugdzorggebruik voor alle leeftijden (0-23 jaar). De toename in Amsterdam en de regio daaromheen is onder 0-4 jarigen én onder 0-23 jarigen veel groter dan landelijk. De stijging zette ook eerder in. Ter vergelijking: in Amsterdam steeg het jaarlijkse jeugdzorggebruik in 2015-2018 voor 0-4 jarigen met zo’n 70%. Dit was al zo vanaf 2017. Landelijk steeg het jeugdzorggebruik 0-4 jarigen in dezelfde periode geleidelijk tot 37% in 2018. In 2018 ontvingen 2.375 kinderen van 0-4 jaar jeugdzorg in Amsterdam. De OKIDO-cijfers van Amsterdam laten zien dat de stijging ook in de kinderopvang terug te zien is, en al veel eerder is ingezet. De stijging is wel minder fors dan die voor jeugdzorggebruik 0-4 in totaal in Amsterdam. In 2017 was het aantal kinderen 0-4 met een jeugdzorgtraject in de kinderopvang 419, in 2015 360. 

 

Lees HIER het uitgebreide antwoord.

 

Voor meer informatie: mdistelbrink@verwey-jonker.nl