NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Is ‘grijsdenken’ aan te leren in lagere onderwijssoorten?

Vraag: Is er een bepaald IQ nodig om grijs te kunnen zien of denken, om te kunnen/leren betwijfelen?

 

Vraagsteller: het ABC (onderwijsbegeleidingsdienst Amsterdam)

 

Aanleiding: Het ABC werkt veel op scholen voor voortgezet onderwijs aan burgerschapsvaardigheden bij leerlingen. Het ABC merkt dat de discussie in lagere onderwijsvormen (VMBO) heel anders verloopt dan in de hogere onderwijsvormen (VWO). Op het VMBO is er veel emotie, bij VWO meer ratio. Er lijkt bij VMBO-leerlingen minder ruimte voor ‘grijs denken’, zij denken eerder in termen van zwart-wit, goed of fout.

Het ABC vraagt zich af of denken in grijstinten, of omgaan met dilemma’s, aan te leren is bij leerlingen met een laag IQ of in de lagere onderwijsniveaus, of dat hier grenzen aan zijn. Het ABC wil om polarisatie en vatbaarheid voor radicalisering tegen te gaan in gaan zetten juist in zetten op dit ‘grijs denken’.

 

Antwoord: Wanneer het gaat om jongeren zonder een verstandelijke beperking maar in de lagere opleidingsniveaus (VMBO in dit geval), dan zijn er aanwijzingen dat er positieve resultaten mogelijk zijn met behulp van interventies gericht op de morele ontwikkeling. Zo bleek dat het programma EQUIP…

 

Lees hier het volledige antwoord.

 

Contact: geïnteresseerden kunnen aanvullende informatie verkrijgen over dit onderwerp via Inge Wissink van de Universiteit van Amsterdam (i.b.wissink@uva.nl), die deze vraag heeft beantwoord.