NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Jeugdhulpverlening tijdens Corona

Vraag: Hoe hebben professionals sinds de pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen het ondersteunen van jongeren in kwetsbare posities opgepakt?

 

Vraagsteller: Kernpartners van KeTJAA, de regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland

Antwoord: Nesrien Abu Ghazaleh, senior onderzoeker lectoraat Jeugdzorg (Hogeschool van Amsterdam) & Leonieke Boendermaker, lector Jeugdzorg (Hogeschool van Amsterdam), mei 2022.

 

Aanleiding

Aanpak

Om zicht te krijgen op de ervaringen van professionals tijdens de Corona crisis zijn vanuit het lectoraat Jeugdzorg van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) 15 interviews afgenomen onder professionals werkzaam bij Ouder- en Kind teams Amsterdam, Jeugdbescherming Amsterdam en Buurtteam Amsterdam (voorheen MaDiZO). De functies van de geïnterviewden waren onder andere jeugdpsycholoog, verpleegster, buurtteam medewerker multiprobleem gezinnen, ouder en kindadviseur, senior gezinsmanager, medewerker top 1000 regie,  regisseur top 400 en top 600 en consultent wijkteam. De interviews zijn gehouden door een onderzoeker van het lectoraat jeugdzorg samen met twee vierdejaars studentes van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HvA als onderdeel van hun afstudeerscriptie.

 

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren en jongvolwassenen door de Coronamaatregelen mentale gezondheidsproblemen hebben ervaren. Met name de verplichting thuis te blijven had gevolgen, zoals onderwijs achterstanden, eenzaamheid en verhoogde spanningen binnen het gezin. Ook zorgden het niet hebben van digitale middelen, gebrek aan privacy en praktische hindernissen, zoals het door de ouders simpelweg niet kunnen kopen van bepaalde benodigdheden voor hun kinderen, voor een verslechtering van de situatie. Het blijkt dat hulpverlening in de vorm van fysiek contact is gebleven en als essentieel is ervaren. Wel wordt het digitaal contact als aanvulling gezien en is de hulpverlening ‘blended’ geworden. Dat wil zeggen dat zij zowel digitaal als fysiek tegelijk hulpverlening hebben geboden. Ook is digitaal vergaderen met collega’s en partners als positief ervaren. Professionals geven aan hierdoor meer tijd te hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Dit onderzoek heeft tot de volgende aanbevelingen geleid:

  • Fysiek contact is niet vervangbaar. Houd fysiek contact met jongeren in kwetsbare posities, wees als professional creatief in hoe dit kan gebeuren.
  • Blended werken is een begrip dat de toekomst heeft. Digitaal contact is een goede aanvulling om jongeren in kwetsbare posities te kunnen helpen. Ook is digitaal contact met collega’s tijdbesparend en efficiënt.
  • Vanuit de top van de organisaties moet een visie worden gevormd omtrent het blended werken en ondersteuning worden geboden aan de professionals om hun werk goed te kunnen uitvoeren
  • Vanuit organisaties moet worden gekeken hoe met gemeenten en/of andere partijen kan worden samengewerkt om te zorgen dat cliënten computers/laptops/ telefoons en goed werkend internet tot hun beschikking hebben.

 

Het volledige onderzoeksrapport kunt u HIER lezen.