NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Marokkaans-Nederlandse vaders over discriminatie

Vraag: Welke boodschappen geven Marokkaans-Nederlandse vaders over discriminatie en sociale ongelijkheid aan hun kinderen?

 

Vraagsteller: Programmateam Ouder- en Kindteams

 

Antwoord: door Marjolijn Distelbrink en Sherene Farag, Verwey-Jonker Instituut, mdistelbrink@verwey-jonker.nl

 

Aanleiding

Ouders met een migratie-achtergrond hebben – zoals elke ouder – soms vragen over opvoeding. Het Ouder- en Kindteam is niet altijd de plek waar zij hulp zoeken. Zeker als het vaders betreft. Dit betekent niet dat zij niet met zaken kunnen zitten. Vaders in Amsterdam bespreken hun zorgen soms wel met elkaar, bijvoorbeeld bij de Opvoeddebatten van Trias Pedagogica. Discriminatie of ongelijke kansen voor hun kinderen zijn een punt van zorg voor veel vaders (en moeders), zo werd bij deze debatten – en ook bij andere gesprekken in wijken – duidelijk. Weinig is bekend over hoe vaders er mee omgaan en wat ze daarbij als steunend ervaren. Het programmateam Ouder- en Kindteam wil dit graag weten; om waar mogelijk beter op behoeften van vaders te kunnen aansluiten. 

 

Aanpak

Sherene Farag sprak in opdracht van KeTJA met een tiental Marokkaans-Nederlandse vaders uit verschillende delen van Amsterdam, en observeerde bij enkele vaderdebatten. De geïnterviewden waren vaders die zelf ook deelnamen aan opvoeddebatten. De meesten zijn eerste generatie vaders, hun opleidingsniveau liep uiteen. Farag ging na welke strategieën die in de literatuur bekend zijn over omgang met discriminatie en etnische socialisatie terug te vinden waren bij de vaders; en waar hun steunbehoeften lagen.

 

Conclusie

Vaders bleken bijna allemaal zelf ervaringen te hebben met discriminatie of negatieve bejegening. Deels proberen ze het te negeren, deels proberen ze het gesprek aan te gaan. Ook bij kinderen gebruiken ze deze strategieën. Vaders geven aan dat het onderlinge gesprek hen heeft geholpen; graag zouden ze ook juist met anderen in de buurt in gesprek gaan om verbinding te krijgen. Ook kwamen thema’s naar voren waar vaders vragen over hebben: bijvoorbeeld over hoe hun kinderen te begeleiden naar maatschappelijk succes, hoe om te gaan met verharding of dreigende radicalisering en ‘opvoeden in een wereldstad’. De resultaten geven inzicht waar het Ouder- en Kindteam hen kan ondersteunen; al dan niet in samenwerking met partijen in het voorveld, zoals Trias Pedagogica. Om dit soort thema’s beter te kunnen bespreken met ouders, is ook een tool voor teams ontwikkeld, ‘Waardenopvoeding in diversiteit’. Deze is al beschikbaar en al door sommige teams gebruikt.

 

Lees HIER een uitgebreidere samenvatting met ook citaten en meer uitleg over de strategieën. De volledige thesis van Sherene Farag is HIER te lezen.

 

Contact (ook over de tool voor teams): Marjolijn Distelbrink, Verwey-Jonker Instituut, mdistelbrink@verwey-jonker.nl