NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Nabijheid in tijden van afstand

Vraag: Hoe blijven jongerenwerkers in hun contact en begeleiding aansluiten bij jongeren (in kwetsbare situaties van 16 t/m 23 jaar), gedurende de coronatijd en welke werkzame elementen hiervan moeten we vasthouden na de coronamaatregelen?

 

Vraagsteller: Kernpartners van KeTJAA, de regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland

Antwoord: Evelien Rauwerdink-Nijland, senior onderzoeker lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam) , Sophie Vermaning, onderzoeker lectoraat Jeugd & Samenleving (inHolland) en Femke Kaulingfreks, lector Jeugd & Samenleving (inHolland).

 

Aanleiding

Het wordt steeds duidelijker dat jongeren hard geraakt zijn door de COVID-19 crisis. Het gebrek aan fysiek contact en mogelijkheden tot activiteiten heeft grote gevolgen voor ze gehad op sociaal, economisch en mentaal vlak. KeTJAA richt zich op kennisontwikkeling ter ondersteuning van kwetsbare jeugd in Amsterdam en omgeving, en vond het belangrijk te onderzoeken of en hoe jongerenwerkers bleven aansluiten bij jongeren tijdens deze periode. En ook wat daarvan behouden zou moeten blijven voor de toekomst.

Aanpak

In de periode van juni 2020 tot april 2021 hebben in totaal 30 jongeren tussen de 17 en 27 jaar vragenlijsten ingevuld, waaronder studenten, jongeren die in contact zijn geweest met jongerenwerkers en ongedocumenteerden en dakloze jongeren.
Daarnaast is gebruik gemaakt van zeven uitgewerkte interviews met jongeren vanuit het lectoraat Youth Spot van de HvA.
Tot slot is gebruik gemaakt van 26 praktijkbeschrijvingen van 17 jongerenwerkers en interviews met zeven jongerenwerkers.

 

Conclusie

Het jongerenwerk veranderde in deze periode. Door de Covid-19 maatregelen waren jongerenwerkers genoodzaakt om verdere stappen te zetten in het werken in de online leefwereld van jongeren omdat de beoogde doelgroep niet meer in de publieke ruimte mocht komen zonder essentiële reden. Er waren minder mogelijkheden tot fysieke ontmoetingen en er lag meer nadruk op de signalerende en verbindende functie van het jongerenwerk in de samenleving. Maar ook offline verzonnen jongerenwerkers allerlei manieren om toch met jongeren die hen nodig hadden contact te houden. Ze zorgden voor individuele, fysieke contactmomenten met jongeren buiten of bij jongeren thuis en ze zorgden ervoor dat de meest kwetsbare jongeren nog in het jongerencentrum of bij de inloop terecht konden.

Het jongerenwerk zal een combinatie moeten blijven van aansluiten bij de offline leefwereld en aansluiten bij de online leefwereld van jongeren: het hybride jongerenwerk. Voor het aansluiten bij de offline leefwereld is het nodig om voldoende tijd, ruimte en middelen vrij te maken voor inloopactiviteiten in buurthuizen of buiten op straat in de wijk, ook als deze activiteiten niet op een specifiek ontwikkeldoel zijn gericht. Om goed aan te blijven sluiten bij de belevingswereld van jongeren, zouden jongerenwerkers, hun organisaties en opdrachtgevers het werken in de online leefwereld van jongeren als integraal onderdeel van het jongerenwerk moeten beschouwen en zich hierin moeten blijven ontwikkelen.

 

Lees HIER het factsheet van dit rapport

Lees HIER de volledige rapportage.

Bekijk en beluister HIER de radio-uitzending over dit rapport.