NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Ondersteuning bij vechtscheiding

Vraag: wat is er belangrijk bij het ondersteunen van ouders en kinderen in geval van een vechtscheiding?

 

Toelichting: Kinderen hebben het vaak (een periode) moeilijk als hun ouders uit elkaar gaan[1].

De mate waarin een kind problemen ondervindt als gevolg van een scheiding is van meerdere factoren afhankelijk. Hoe meer de conflicten tussen ouders escaleren en hoe meer de behoeften van kinderen op de tweede plaats komen te staan, des te groter de kans op negatieve effecten op het kind.

 

Antwoord: Een vechtscheiding is een echtscheiding waarbij ouders alles doen ‘’om de strijd’’ te winnen en waarbij het belang van het kind ondergeschikt is geworden[2]. Bekend is dat kinderen van ouders die uit elkaar gaan met een vechtscheiding daar op korte en lange termijn ernstige problemen van kunnen ondervinden, zoals emotionele stoornissen, depressies en slechte schoolprestaties. Veel ouders realiseren zich dit onvoldoende.

 

Hulpverleners kunnen bijdragen aan het verminderen van de problemen die kinderen ondervinden als gevolg van vechtscheidingen. De Ouder– en Kindteams, en daarbinnen ouder- en kind adviseurs (verder oka’s) hebben daarbij een belangrijke preventieve rol.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft hiervoor een Handreiking voor oka’s opgesteld, die u hier kunt downloaden.

 

Op initiatief van de beroepsverenigingen NIP, BPSW en NVO is de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen opgesteld.

 

[1] Als ongetrouwde ouderstellen uit elkaar gaan hebben de kinderen daar evenveel last van als van kinderen van getrouwde ouders. Daarom gebruiken we in deze tekst de term vechtscheiding voor zowel getrouwde als ongetrouwde ouderstellen.

[2] Uit Plan van Aanpak Vechtscheiding Amsterdam.