NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Overzicht ongepubliceerde vragen & antwoorden

Hieronder ziet u een overzicht van de niet gepubliceerde vragen en antwoorden voor het Kennisportaal. Dit kan zijn om uiteenlopende redenen, zoals privacy of procedurele overwegingen.

 

Naast de vraag vindt u informatie over de vragensteller en een mailadres van de verantwoordelijke coördinator. Die laatste kunt u mailen als u meer informatie wilt.

 

 

 

Vragen

Vraagsteller 

Contact

O1.  Hoe gaat de gemeente om met leeftijdsgrenzen bij bepaalde typen zorg?

 

 

Jeugdplatform (direct beantwoord door gemeente) 

 

Angela Habets

 

 

 

O2.  Wat is een goed (onderbouwd) aanbod voor omgangsbemiddeling en -begeleiding? Wat is er nodig voor een sluitend aanbod? 

 

 

 

 

Gemeente Amsterdam
(vraag is tussentijds verschillende keren veranderd; deel antwoorden is al gegeven door NJi)

 

Germie van den Berg

 

 

 

 

 

 

O3.  Hoe kunnen OKA’s tot zinvolle vraagverheldering komen wanneer zij te maken krijgen met soms ‘eisende’, zeer kritische hogeropgeleide ouders? 

 

 

OKT programmateam 
(advies gegeven over training door diverse NEJA leden

 

 

Marjolijn Distelbrink

 

 

 

 

 

 

O4.  Tijdens het afgelopen actualiteitencollege werd een project genoemd: De kracht van de ontmoeting (onderzoek naar informele en formele wijkverbindingen). Kunt u mij een link naar dit onderzoek geven? 

 

AAGG/GGD
(vraag persoonlijk beantwoord  en diverse links naar relevante rapporten doorgegeven) 

 

Marjolijn Distelbrink

 

 

 

 

 

O5.  Wat verstaan we onder regie bij de professional (in relatie tot OM, RvdK, Blijfhuis, politie, etc.), bijv. bij veiligheidskwesties? 

 

 

Gemeente Amsterdam
(direct advies gegeven door Verwey-Jonker Instituut)

 

Hèlen Heskes