NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Samenwerkingsvormen met informele ondersteuners

Vraag: Welke vormen van samenwerking zijn er mogelijk met informele ondersteuners van ouders en jeugd? Waar moet een jeugdprofessional dan op letten? 

 

Vraagsteller: OKT programmateam

 

Antwoord: Samenwerken met netwerken rond ouders (en jongeren) in de wijk is een van de opgaven van de Ouder- en Kindteams. Langzaamaan komt daar steeds meer aandacht voor. Juist voor het bereiken van ouders die de stap naar het Ouder- en Kindteam niet zo snel zullen zetten kan dit belangrijk zijn. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij gesprekken die zij al met elkaar voeren in migrantenzelforganisaties, bij moskeeën, in kerken, buurtcentra of ouderkamers, in vrouwennetwerken of -organisaties. De aansluiting begint bij het leren kennen van de groepen of personen die al actief zijn in de wijk. Vaak worden groepen die met elkaar over opvoedkwesties praten geleid of georganiseerd door sleutelinformanten; goed geïnformeerde vrijwilligers of soms professionals (bijv. Stichting BMP met de Wijkacademies Opvoeden; Trias Pedagogica) in het voorveld. Deze informele ondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt. Als je met hen wilt  samenwerken, is een aantal zaken van belang. 

In de uitgebreide beantwoording worden vier thema’s besproken:

  • Kenmerken van het onderlinge gesprek in informele settings
  • Meerwaarde en vormen van samenwerking
  • Belangrijke zaken bij samenwerking
  • Praktisch instrument en onderzoek Kennisplatform Integratie & Samenleving/Tienplus

 

Contactpersoon: Marjolijn Distelbrink, Verwey-Jonker Instituut mdistelbrink@verwey-jonker.nl