NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Toegankelijkheid sportactiviteiten voor neurodivergente jongeren

Vraag: Hoe toegankelijk zijn sportactiviteiten voor neurodivergente jongeren in de gemeente Amsterdam?

 

Antwoord: De Eindrapportage: Inclusieve sportactiviteiten voor neurodivergente jongeren in gemeente Amsterdam geeft inzicht in de behoeften en wensen van neurodivergente jongeren op het gebied van sportactiviteiten in de gemeente Amsterdam en inzicht in wat de gemeente Amsterdam aanbiedt op gebied van sport voor neurodivergente jongeren. De rapportage sluit af met aanbevelingen vanuit Jeugdplatform Amsterdam voor de gemeente Amsterdam en organisaties die zich bezighouden met sport.