NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Literatuurreview: effectiviteit van preventieve opvoedinterventies

De vraag bij deze literatuurstudie is: welke universele en welke geïndiceerde preventieve opvoedondersteuningsinterventies zijn beschikbaar en welke wetenschappelijke onderbouwing is er voor deze interventies?

Daarbij wordt gekeken naar: voor welke doelgroepen zijn de interventies (culturele diversiteit, SES, ernst problematiek) wat zijn de effectieve elementen, wat zijn mogelijk schadelijk effecten, zijn er lange termijn effecten en wat is de implementatiegraad? Ook de implicaties voor de verschillende wijken van Amsterdam, afgeleid uit de gebiedsanalyses worden meegenomen.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: UvA en OKT

Contactpersoon: G.J.Overbeek@uva.nl

Financiering: NEJA

Afgerond: juli 2017

 

Resultaten: