NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Programmalijn Effectieve basiszorg jeugd

Focus van deze programmalijn is: met wetenschappelijke kennis, ervaringskennis van professionals en cliëntvoorkeuren onderbouwen van het handelen van de jeugdgeneralisten in de basiszorg, de ouder- en kindadviseur en de Samen DOENprofessional, en hun samenwerking met de specialisten.

 

Deze programmalijn spitst zich toe op de volgende speerpunten:

  • Doorontwikkeling basismethodiek voor ouder- en kindadviseurs
  • Kennisondersteuning van het lerend systeem in de ouder- en kindteams
  • Effectief signaleren en beslissen over passende zorg
  • Werkzame elementen basiszorg

 

De activiteiten in de programmalijn Effectieve basiszorg jeugd wordt uitgevoerd in samenwerking met KeTJA

logo_ketja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verbetering cultuursensitiviteit

Doel van het implementatieproject Verbetering cultuursensitiviteit in werkwijzen professionals in jeugdteams is het vergroten van de diversiteitsgevoeligheid in jeugdteams door […]

Ontwikkelproject ondersteuning methodiekontwikkeling OKT

Doelstelling van dit project is explicitering van de centrale werkprincipes in de basismethodiek van de Ouder- en Kindteams op basis […]

Teamwerk in de wijk

De transformatie vraagt van de medewerkers in het jeugdstelsel andere inhoudelijke accenten en een andere manier van samenwerken, met elkaar […]

Onderzoek naar het lerend systeem van de OKT’s

Hoe leren Ouder- en Kindadviseurs? Dat is de onderzoeksvraag van dit project. De doelstelling is het inventariseren, versterken en evalueren modellen van […]

Ontwikkel- en onderzoeksproject Movie-learning

Ontwikkeling van een interactieve online video-leeromgeving met positieve filmbeelden voor de (opleiding tot) jeugdprofessional. Deze video-leeromgeving is gericht op het […]

Literatuurreview: effectiviteit van preventieve opvoedinterventies

De vraag bij deze literatuurstudie is: welke universele en welke geïndiceerde preventieve opvoedondersteuningsinterventies zijn beschikbaar en welke wetenschappelijke onderbouwing is […]

Ontwikkelproject Kennisportaal (KeTJA)

Omschrijving: Doelstelling van dit project is het verzamelen en beantwoorden van kennisvragen van professionals, beleidsambtenaren en cliëntvertegenwoordigers over wat werkt […]