NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Onderzoek naar het lerend systeem van de OKT’s

Hoe leren Ouder- en Kindadviseurs? Dat is de onderzoeksvraag van dit project. De doelstelling is het inventariseren, versterken en evalueren modellen van leren en trainen in de OKT’s in Amsterdam, die als bruikbaar en leerzaam worden ervaren en beoordeeld.

 

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: KeTJA, Hogeschool Inholland, OKT

Contactpersoon: pauline.naber@inholland.nl

Financiering: ZonMw en Co-financiering NEJA

Oplevering: december 2019

 

Resultaten:

 

De activiteiten in de programmalijn Effectieve basiszorg jeugd wordt uitgevoerd in samenwerking met KeTJA

logo_ketja