NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Ontwikkelproject Kennisportaal (KeTJA)

Omschrijving: Doelstelling van dit project is het verzamelen en beantwoorden van kennisvragen van professionals, beleidsambtenaren en cliëntvertegenwoordigers over wat werkt in het jeugdstelsel in Amsterdam. In vier jaar worden via het digitaal portaal minimaal 40 vragen opgehaald en beantwoord.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: KeTJA, Verwey-Jonker Instituut i.s.m. OKT en NEJA-partners

Contactpersoon: mdistelbrink@verwey-jonker.nl

Financiering: ZonMw en Co-financiering NEJA

Oplevering: doorlopend in periode januari 2016 – december 2019

 

Resultaten:

  • Per juni 2018: 16 vragen beantwoord en 9 vragen in proces van beantwoording
  • Workshop tijdens landelijk congres Jeugd in Onderzoek (maart 2016)
  • Posterpresentatie tijdens NEJA-conferentie (09-02-2017)