NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Ontwikkelproject ondersteuning methodiekontwikkeling OKT

Doelstelling van dit project is explicitering van de centrale werkprincipes in de basismethodiek van de Ouder- en Kindteams op basis van wetenschappelijk en praktijkkennis over wat werkt. De centrale werkprincipes worden met methodieken en instrumenten onderbouwd, zodat deze door de medewerkers van het OKT, de ouders en jeugdigen, en andere betrokken als ondersteunend en bruikbaar worden ervaren en geëvalueerd.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: KeTJA, HvA, OKT

Contactpersoon: l.boendermaker@hva.nl

Financiering: ZonMw en Co-financiering NEJA

Oplevering: december 2019

 

Resultaten:

 

 

De activiteiten in de programmalijn Effectieve basiszorg jeugd wordt uitgevoerd in samenwerking met KeTJA

logo_ketja