NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Teamwerk in de wijk

De transformatie vraagt van de medewerkers in het jeugdstelsel andere inhoudelijke accenten en een andere manier van samenwerken, met elkaar en met ouders en kinderen.

 

De Erasmus Universiteit doet onderzoek naar de veranderkracht in wijkteams, onder meer de Ouder- en Kindteams in Amsterdam. Wat betekent het om multidisciplinair en vraaggericht samen te werken in qua problematiek uiteenlopende wijken en hoe krijgt deze samenwerking vorm? Vier kenmerken van goed teamwerk staat centraal: zelforganisatie, doelgerichte samenwerking, taakgerichte samenwerking en externe samenwerking. Het onderzoek is gericht op teamprestaties, het functioneren van het team en de beleving van de medewerkers.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: Afdelingen Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden, OKT Amsterdam

Contactpersoon: steijn@essb.eur.nl

Financiering: Erasmus Universiteit, A+O fonds gemeenten en Co-financiering NEJA

 

Oplevering: voorjaar 2020