NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Verbetering cultuursensitiviteit

Doel van het implementatieproject Verbetering cultuursensitiviteit in werkwijzen professionals in jeugdteams is het vergroten van de diversiteitsgevoeligheid in jeugdteams door 1) verankering van diversiteitgevoelig werken in het lerend werken, en 2) verbindingen met eigen voorzieningen/expertise vanuit migrantengemeenschappen.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: KeTJA, Verwey-Jonker Instituut i.s.m. Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht.

Contactpersoon: mdistelbrink@verwey-jonker.nl

Financiering: ZonMw

 

Oplevering: december 2019

 

Resultaten: