NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Onderzoek gevolgen Amsterdamse zedenzaak

Dit kwalitatieve onderzoek naar de gevolgen van de Amsterdamse zedenzaak (dec. 2010) richt zich op de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de ervaringen van ouders met betrekking tot de impact van de zedenzaak, de impact van pornografisch materiaal op internet, de crisisorganisatie, politiebeleid en onderzoek, het juridisch proces, media aandacht en de hulpverlening.

Dit betreft een deelproject van een grootschalig meerjarenonderzoek naar de gevolgen van de Amsterdamse zedenzaak.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: AMC-KJP, GGD en AMC Kindergeneeskunde

Contactpersoon: Eva Verlinden, everlinden@ggd.amsterdam.nl

Financiering: Ministerie VWS, Ministerie V&J, GGD, Gemeente Amsterdam, Pro Juventute en Co-financiering NEJA

 

Oplevering: voorjaar 2018