NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Programmalijn Effectieve jeugd- en gezinsinterventies

De specialistische zorg voor jeugd betreft het bieden van diagnostiek, allerlei vormen van ambulante zorg, pleegzorg, residentiële zorg en jeugdbescherming, vanuit de deelsectoren jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Onderzoek naar de effectiviteit en werkzame elementen van deze interventies blijft nodig.

 

De speerpunten van deze programmalijn zijn:

  • (Kosten)effectiviteit van jeugd- en gezinsinterventies
  • Effectiviteit van aanpakken bij specifieke doelgroepen
  • Evalueren multifocale zorg en ketenzorg
  • Effectiviteit pleegzorg

 

 

Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs

In één hand: Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen   Omschrijving: Op verzoek van de gemeenten […]

Effectiviteit van Eigen Kracht-conferenties

De doelen van dit onderzoek zijn 1) om de uitvoering van EK-c’s in kaart te brengen en 2) om in […]

Onderzoek effectieve reflectie

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de kwaliteit van de uitvoering van interventies direct gerelateerd is aan het effect dat […]

Onderzoek gevolgen Amsterdamse zedenzaak

Dit kwalitatieve onderzoek naar de gevolgen van de Amsterdamse zedenzaak (dec. 2010) richt zich op de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn […]

Onderzoek belang van trauma-sensitiviteit

Een onderzoek naar het belang van trauma-sensitiviteit voor (professionele) opvoeders, met als onderzoeksvraag: Is trauma-sensitiviteit een algemeen werkzame factor in […]

Onderzoek (kosten)effectiviteit School2Care

Dit project is een NEJA scientist practitioner project (promotieonderzoek uitgevoerd door een onderzoeker die deels in de praktijk werkt en […]

Lerend Effectiviteitsonderzoek naar FFPS

Om bij kinderen en gezinnen met de juiste intensiteit in te grijpen en de juiste hulp in te zetten, is […]

Effectiviteit van zorg voor vluchtelingenkinderen

Doelen van dit project zijn: [1] kennis verkrijgen over de prevalentie van psychische problemen onder vluchtelingenkinderen; [2] in kaart brengen […]

Participatie jeugdigen met gedragsproblematiek

Het doel is om de ondersteuning van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen in Amsterdam te verbeteren door […]