NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Onderzoek belang van trauma-sensitiviteit

Een onderzoek naar het belang van trauma-sensitiviteit voor (professionele) opvoeders, met als onderzoeksvraag: Is trauma-sensitiviteit een algemeen werkzame factor in de zorg voor jeugd en wat is de relatie tussen trauma-sensitiviteit, traumakennis, opvoedstress, werkalliantie, leefklimaat op de groep en behandelmotivatie?

 

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: UvA, Spirit, De Bascule, Intermetzo

Contactpersoon: c.konijn@spirit.nl

Financiering: ZonMw en Co-financiering NEJA

Oplevering: december 2017

 

Resultaten:

  • Posterpresentatie tijdens NEJA-conferentie (09-02-2017)
  • zie ook de onderzoeksrapportage op de website van ZonMW