NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Participatie jeugdigen met gedragsproblematiek

Het doel is om de ondersteuning van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen in Amsterdam te verbeteren door praktische tools te ontwikkelen voor professionals op basis van wetenschappelijke kennis, input van jongeren zelf en input van professionals. Hierbij staat centraal: het in contact komen én blijven met jongeren met psychische en/of gedragsproblemen; het (inhoudelijk) vormgeven van (praktische en activerende) integrale ondersteuning van maatschappelijke participatie en het rekening houden met de ontwikkelingsfase van jongeren (behoefte aan autonomie) door te werken met gedeelde besluitvorming (shared decision making).

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) i.s.m. GGZ inGeest, Spirit en OKT Amsterdam

Contactpersoon: l.boendermaker@hva.nl

Financiering: Co-financiering NEJA

Oplevering: december 2019