NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs

In één hand: Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen

 

Omschrijving: Op verzoek van de gemeenten Amsterdam en Diemen en de stuurgroep SJSO wordt een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de werking en eerste opbrengst van het raamcontract specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO), waarbij opgenomen alle voorzieningen waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring is vereist en de tussenvoorzieningen in Amsterdam en Diemen.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: Kohnstamm Instituut en Universiteit van Amsterdam

Contactpersoon: C.Smal@Amsteream.nl

Totale onderzoeksbudget: € 40.000

Financiering: Gemeente Amsterdam en Co-financiering NEJA

 

Oplevering: februari 2020