NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Effectiviteit van Non-Violent Resistance (NVR)

Non-Violent Resistance (NVR) is een methodiek om medewerkers in de (semi) residentiële setting zelfverzekerder en minder machteloos te maken in hun werk waarin zij vaak dagelijks geconfronteerd worden met agressief gedrag. De doelstelling van het onderzoek is het meten van de effecten van NVR in een (semi-) residentiële setting en een exploratie van de NVR elementen die het meest bepalend zijn voor de gevonden effecten. Daarnaast gaat het om het meten van de programma integriteit, om vast te stellen of Non-violent Resistance voor (semi) residentiële setting wordt uitgevoerd zoals het oorspronkelijk bedoeld is.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: VUmc, De Bascule, De Koppeling

Contactpersoon: l.nauta@debascule.com

Financiering: Fonds Psychische Gezondheid en Co-financiering NEJA

Oplevering: 2018