NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Kracht van Jongerenwerk

Dit onderzoek beoogt aan te tonen wat de bijdrage van het multimethodisch handelen van jongerenwerkers is aan de psychosociale ontwikkeling, contact met het sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, en het vinden van passende ondersteuning van jongeren 10-23 jaar. Dit door op het niveau van multimethodisch handelen, de vier individuele methodieken (Ambulant Jongerenwerk, Groepswerk, Informatie & Advies en Individuele Begeleiding) en de methodische principes die de uitgangspunten vormen voor het handelen van jongerenwerkers in contact met de doelgroep, aan te tonen wat het effect is op de ontwikkeling van jongeren. Hierbij zal ook worden onderzocht of de effecten verschillen tussen de subdoelgroepen: jongeren met wie het goed gaat; jongeren met beginnende of lichte problemen en jongeren met zware of meervoudige problemen.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: HvA, Jongerenwerkaanbieders Combiwel, Contourde Twern, Dock, Dynamo, Streetcornerwork

Contactpersoon: j.w.metz@hva.nl

Financiering: ZonMw en Co-financiering NEJA

Oplevering: juni 2019