NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Literatuuronderzoek feiten en mythes jonge risicokinderen

Onderzoeksvraag: Wat weten we uit cohortonderzoek over peuterspeelzalen, voorscholen en kinderdagverblijven als vindplaats voor jonge risicokinderen en in hoeverre zijn pedagogisch medewerkers voorbereid op de toegenomen heterogeniteit en diversiteit in hun doelgroepen?

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: Kohnstamm Instituut

Contactpersoon: aveen@kohnstamm.uva.nl

Financiering: NEJA en Kohnstamm Instituut

Afgerond: januari 2017

 

Resultaten: