NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Literatuuronderzoek feiten en mythes onderwijsachterstanden

 

De onderzoeksvraag is: wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen autochtone en allochtone leerlingen uit achterstandsgroepen en zorgleerlingen, hoe hardnekkig zijn onderwijsachterstanden bij verschillende groepen leerlingen en welke externe factoren, zoals taalaanbod, gezinsproblematiek of schoolkenmerken spelen een rol bij onderwijsachterstanden?

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: Kohnstamm Instituut

Contactpersoon: gledoux@kohnstamm.uva.nl

Financiering: NEJA en Kohnstamm Instituut

Afgerond: januari 2017

 

Resultaten: