NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Literatuuronderzoek feiten en mythes passend onderwijs

Onderzoeksvraag: In hoeverre is de klassensamenstelling (het aantal zorgleerlingen per klas) nu werkelijk van invloed op de prestaties van de leerlingen en het klassenklimaat en in hoeverre beschikken leerkrachten over de noodzakelijke competenties voor het bieden van passend onderwijs?

 

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: Kohnstamm Instituut

Contactpersoon: gledoux@kohnstamm.uva.nl

Financiering: NEJA en Kohnstamm Instituut

Afgerond: januari 2017

 

Resultaten: