NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Literatuuronderzoek feiten en mythes voor- en vroegtijdig schoolverlaten

Onderzoeksvraag: Wat is de actuele kennis rond voor- en vroegtijdig schoolverlaten en wat weten we over de effecten van mentoringprogramma’s en andere programma’s voor risicojongeren?

 

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: Kohnstamm Instituut

Contactpersoon: rpetit@kohnstamm.uva.nl

Financiering: NEJA en Kohnstamm Instituut

Afgerond: januari 2017

 

Resultaten: