NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Literatuuronderzoek risicofactoren kindermishandeling

Dit is een literatuuronderzoek naar de risicofactoren voor kindermishandeling.

Doelstelling van dit onderzoek is om de meest recente wetenschappelijke kennis te ontsluiten over wat de risicofactoren zijn voor verwaarlozing, lichamelijk misbruik ten seksueel misbruik. Daarnaast gaat het om inzicht verkrijgen in de mate waarin intergenerationele overdracht van kindermishandeling voorkomt en de risico- en protectieve factoren die hiermee gepaard gaan.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: UvA

Contactpersoon: m.assink@uva.nl

Financiering: UvA en NEJA

Afgerond: december 2016

 

Resultaten: