NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Onderzoek risicovol opvoedgedrag

Dit is een NEJA Scientist practitioner project om betrouwbare en systematische observatiemethode te ontwikkelen om in de praktijk risicovol opvoedgedrag te kunnen observeren en signaleren.

De onderzoeksvraag is: Welke mechanismen liggen ten grondslag aan risicovol ouderschap, hoe komt risicovol opvoedgedrag tot uiting en hoe kan dat binnen de zorg voor jeugd op een betrouwbare en systematische manier worden geobserveerd?

 

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: VU, JBRA, Altra

Contactpersoon: m.oosterman@vu.nl

Financiering: NEJA en Co-financiering VU, JBRA, Altra, De Vaart

Oplevering: december 2021

 

Resultaten: Factsheet ‘Risicovol opvoederschap’ (juli, 2017)