NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Opheffen onveiligheid: hoe doe je dat?

In Amsterdam wordt door vijf organisaties samengewerkt in het toerusten van professionals om onveiligheid bij kinderen op te heffen. Alle uitvoerend professionals van deze zgn. Vijfhoek volgen de training ‘Onveiligheid opheffen’, die uitgevoerd wordt door De Jeugdbescherming Akademie van Jeugdbescherming Amsterdam. Een paar duizend professionals volgen de komende jaren deze training die is vormgegeven volgens de laatste inzichten voor de implementatie van vernieuwingen en naast kennisoverdracht ook actieve leermethoden (rollenspel, videofeedback) bevat. Tevens zijn er aparte modules en opdrachten gericht op de borging van de getrainde vaardigheden. In het voorgestelde project wordt a.h.v. raadpleging van clienten, case-study en veranderingsonderzoek onder professionals nagegaan of deze combinatie van aandacht voor de benodigde basisvaardigheden en voor de borging in de organisatie leidt tot verbetering van de vaardigheden van professionals.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: HvA, JBRA

Contactpersoon: m.dinkgreve@jbra.nl

Financiering: ZonMw, Co-financiering NEJA

Oplevering: juni 2019