NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

‘State-of-the-art’ kennis rond Risicovol ouderschap

De doelstelling van dit project is om een overzicht te maken van een de actuele stand van zaken van de kennis over risicovol ouderschap. De resultaten worden gepresenteerd in een factsheet.

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: VU

Contactpersoon: m.oosterman@vu.nl

Financiering: NEJA en VU

Afgerond: december 2017

 

Resultaten: