NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Verloop verstoord gehechtheidsgedrag

Omschrijving: Dit onderzoek is een deelproject van een meerjarenonderzoek naar verstoord hechtingsgedrag bij jonge kinderen. De onderzoeksvragen zijn: In hoeverre is gedisinhibeerd gehechtheidsgedrag bij thuiswonende kinderen persistent na behandeling van emotionele-en gedragsproblemen? Kan persistentie van gedisinhibeerd gehechtheidsgedrag bij thuiswonende kinderen voorspeld worden door een voorgeschiedenis van kindermishandeling/verwaarlozing?

 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: VUmc-KJP en MOC ’t Kabouterhuis

Contactpersoon: F.Scheper@kabouterhuis.nl

Financiering: ZonMw, VUmc en Co-financiering NEJA

 

Resultaat: 

  • Presentatie ‘Advancing clinical understanding of disinhibited social engagement disorder’ op het congres van de World Association of Infant Mental Health 2018
  • Publicatie in wetenschappelijk tijdschrift: Scheper, F. Y., Groot, C. R. M., de Vries, A. L. C., Doreleijers, T. A. H., Jansen, L. M. C., & Schuengel, C. (2018). Course of disinhibited social engagement behavior in clinically referred home‐reared preschool children. Journal of Child Psychology and Psychiatry.
  • Proefschrift verdediging 14 december 2018 met Nederlands lekenpraatje over de resultaten van onderzoek naar het beloop van gedisinhibeerd gedrag bij thuiswonende kinderen.

 

Opgeleverd: december 2018