NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Rapporten

 

2024

30-05-2024

Eindrapportage: Inclusieve sportactiviteiten voor neurodivergente jongeren in gemeente Amsterdam. In opdracht van KeTJAA door Jeugdplatform Amsterdam met Stichting Alexander. 

18-03-2024

Deelrapportages ‘Dansen doe je met z’n vieren’ uit het KeTJAA-project Samen aanwezig in de leefwereld:

 

2023

06-11-2023

Rapportage ‘Dansen doe je met z’n vieren’ uit het KeTJAA-project Samen aanwezig in de leefwereld.

Poster met de belangrijkste resultaten uit het KeTJAA-project Samen aanwezig in de leefwereld.

24-10-2023

Casusrapport Girls Forward uit het KeTJAA-project Samen aanwezig in de leefwereld.

30-05-2023

Rapporten uit het KeTJAA-Project Transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities:

 

2022

18-10-2022

Artikel op Sociale Vraagstukken over de ontbrekende pedagogische stem in het publiek debat.

08-05-2022

Rapport Online ondersteuning van jongeren in kwetsbare posities tijdens Corona: lessen voor de toekomst over de begeleiding van jongeren in kwetsbare posities tijdens de afgelopen coronajaren.

14-02-2022

Rapport ‘Hoe controleert de gemeente Amsterdam de kwaliteit van de jeugdhulp?’ over een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdzorg in Amsterdam. 

 

2021

23-08-2021

Rapport over het project Oog Voor Verandering-preventief (OVV-p) over het succesvol doorlopen van de eerste honderd dagen op de ROC Amsterdam.

01-08-2021

Factsheet van het Rapport ‘Nabijheid in tijden van afstand’.

01-08-2021

Rapport ‘Nabijheid in tijden van afstand’ over het bereiken van jongeren tijdens de Covid-19 pandemie.

 

2020

12-10-2020
19-03-2020
19-03-2020
19-03-2020

 

2019

10-08-2019

Verkennend onderzoek Ervaringen jongeren in 24-uurs opvang (KeTJA)

17-06-2019

Rapport Bejegening van jongeren (16-23 jaar) door jeugdprofessionals (KeTJA)

15-03-2019

Meerjarenprogramma NEJA 2019-2022

 

2018

07-09-2018

Onderzoeksrapport Transitie van onderwijszorgarrangement (OZA) naar voortgezet onderwijs (VO) (KeTJA)

26-03-2018

Literatuuronderzoek eigen regie bij vraagverheldering (KeTJA)

19-02-2018

Factsheet Effectiviteit Jeugd- en opvoedhulp (Programmalijn Effectieve basiszorg)

19-02-2018

Rapport Preventieve opvoedondersteuning

(Programmalijn Effectieve basiszorg)

 

2017

21-12-2017

Rapport Zelfregie van jongeren in de preventieve jeugdzorg:  literatuurverkenning & raadpleging van jongeren (KeTJA)

19-11-2017

Rapport Vraagverheldering bij Ouder- en kindteam Amsterdam (KeTJA)

14-11-2017

Rapportage Opvoedondersteuning in Amsterdam (KeTJA)

29-09-2017
Handreiking Casuïstiekbespreking (KeTJA in samenwerking met het programma-team en teamleiders van de Ouder- en Kindteams Amsterdam).
26-09-2017

Studie Trainingen voor kinderen met gedragsproblemen.

25-01-2017

Factsheet Passend onderwijs (Programmalijn Kwaliteit Pedagogische omgeving)

26-01-2017

Factsheet voortijdige schoolverlaten  (Programmalijn Kwaliteit Pedagogische omgeving)

26-01-2017

Factsheet Onderwijsachterstand (Programmalijn Kwaliteit Pedagogische omgeving)

25-01-17

Factsheet Jonge Risicokinderen (Programmalijn Kwaliteit Pedagogische omgeving)

 

2016

28-11-2016

Factsheet: samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar Risicovol ouderschap en verstoord hechtingsgedrag.

25-11-2016

Literatuuronderzoek naar de risicofactoren voor kindermishandeling.

Factsheet ‘Risicofactoren voor kindermishandeling

 

2015

2015-11-11

Intentieverklaring samenwerkingspartners NEJA

2015-09-11

NEJA meerjarenprogramma 2015 -2018

2015-04-24

Subsidieaanvraag KeTJA 

2015-03-30

Overzicht van de Samenwerkingsverbanden rond de zorg voor de Jeugd in de regio Amsterdam

2015-03-30

Startdocument Onderzoeksprogrammering Jeugdstelsel Amsterdam 2015-03-30

2015-03-09

Bestuurlijke transformatieagenda Zorg voor de jeugd 2015-2018