NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Rapporten

 

 

2018

07-09-2018

Onderzoeksrapport Transitie van onderwijszorgarrangement (OZA) naar voortgezet onderwijs (VO) (KeTJA)

26-03-2018

Literatuuronderzoek eigen regie bij vraagverheldering (KeTJA)

19-02-2018

Factsheet Effectiviteit Jeugd- en opvoedhulp (Programmalijn Effectieve basiszorg).

 

2017

21-12-2017

Rapport Zelfregie van jongeren in de preventieve jeugdzorg:  literatuurverkenning & raadpleging van jongeren (KeTJA)

19-11-2017

Rapport Vraagverheldering bij Ouder- en kindteam Amsterdam (KeTJA)

14-11-2017

Rapportage Opvoedondersteuning in Amsterdam (KeTJA)

29-09-2017
Handreiking Casuïstiekbespreking (KeTJA in samenwerking met het programma-team en teamleiders van de Ouder- en Kindteams Amsterdam).
26-09-2017

Studie Trainingen voor kinderen met gedragsproblemen.

25-01-2017

Factsheet Passend onderwijs (Programmalijn Kwaliteit Pedagogische omgeving)

26-01-2017

Factsheet voortijdige schoolverlaten  (Programmalijn Kwaliteit Pedagogische omgeving)

26-01-2017

Factsheet Onderwijsachterstand (Programmalijn Kwaliteit Pedagogische omgeving)

25-01-17

Factsheet Jonge Risicokinderen (Programmalijn Kwaliteit Pedagogische omgeving)

 

2016

28-11-2016

Factsheet: samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar Risicovol ouderschap en verstoord hechtingsgedrag.

25-11-2016

Literatuuronderzoek naar de risicofactoren voor kindermishandeling.

Factsheet ‘Risicofactoren voor kindermishandeling

 

2015

2015-11-11

Intentieverklaring samenwerkingspartners NEJA

2015-09-11

NEJA meerjarenprogramma 2015 -2018

2015-04-24

Subsidieaanvraag KeTJA 

2015-03-30

Overzicht van de Samenwerkingsverbanden rond de zorg voor de Jeugd in de regio Amsterdam

2015-03-30

Startdocument Onderzoeksprogrammering Jeugdstelsel Amsterdam 2015-03-30

2015-03-09

Bestuurlijke transformatieagenda Zorg voor de jeugd 2015-2018