NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Bijeenkomsten

29/10
2015

Minicongres Preventie jeugdcriminaliteit

Op 29 oktober vond in de Balie het minisymposium ‘Preventieve interventies voor risicojongeren’ plaats, georganiseerd door de UvA en Spirit en mede onder de vlag van NEJA. Op deze dag werden de laatste inzichten over […]

17/09
2015

Researchbijeenkomst VUmc en AMC

Maandelijks organiseren de onderzoekers van kinderpsychiatrie van VUmc en AMC een researchbijeenkomst. Op 17 september was Germie van den Berg uitgenodigd om een introductie te geven over het NEJA. Dat leverde een levendige discussie op […]

26/06
2015

Symposium Wetenschap in de wijk

De Bascule organiseerde op 26 juni het symposium ‘Wetenschap in de wijk’, over het samenspel tussen jeugdhulp en academie. Na de openingswoorden van wethouder Simone Kukenheim gaf Rutger Hageraats een inleiding over de hervormingen in […]

19/06
2015

Angstbehandeling bij kinderen

Op 19 juni vond een NEJA kennisuitwisselingsbijeenkomst plaats, verzorgd door de UvA over het thema ‘Werkzame factoren in angstbehandeling bij kinderen’.   Bij 11-12% van de kinderen komt een angststoornis voor. Cognitieve gedragstherapie is de […]

9/06
2015

Expertmeeting Risicovol ouderschap

De VU en NEJA organiseerden op 9 juni de Expertmeeting ‘Risicovol ouderschap/intergenerationele problematiek’ naar aanleiding van het proefschrift van Floortje Kunseler. Op het programma stonden een inleiding van Mirjam Oosterman over voorspellers van risicovol ouderschap […]

3/06
2015

Slotconferentie Wie helpt de hulpverlener

Het project ‘Wie helpt de hulpverlener’ van de HvA is mede onder de vlag van het NEJA uitgevoerd. Dit project ging over welke ondersteuning professionals nodig hebben om hun werk kwalitatief goed uit te kunnen […]

27/05
2015

Expertmeeting Pleegzorgondersteuning

Naar aanleiding van de promotie van Caroline Jonkman organiseerde de VU en NEJA op 27 mei de expertmeeting ‘Pleegzorgondersteuning’. Uit het promotieonderzoek, een effectstudie naar Therapeutische Pleegzorg, bleek dat de problematiek van kinderen in therapeutische […]

10/04
2015

Kindveiligheid/kindermishandeling

Op 10 april heeft een NEJA kennisuitwisselingsbijeenkomst plaats gevonden, verzorgd door de UvA en JBRA, met als thema ‘Doorontwikkeling van het licht risicotaxatie inzake kindveiligheid/kindermishandeling (LIRIK)’.   Jeugdzorgprofessionals dragen zorg voor de veiligheid van kinderen. […]

12/03
2015

Gastcollege Hervorming zorg voor jeugd

Op uitnodiging van prof. dr. G.J. Stams hebben Rutger Hageraats en Germie van den Berg op 12 maart 2015 een gastcollege verzorgd over de hervorming van de zorg voor jeugd in Amsterdam op de UvA […]


Werkbezoek wethouder aan KeTJA

Hoe draagt de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) bij aan het werk van de 27 Ouder- en Kindteams in Amsterdam en daarmee aan zorg voor gezinnen die advies of steun nodig hebben? Dat wilde Wethouder […]