NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X
 menu

Oude Inspiratieberichten

Bouwen aan een pedagogische basis

Het nadenken over een stevige pedagogische basis is flink in beweging. Zo schenkt NJi hier aandacht aan middels de publicatie ‘Opgroeien doe je samen’. Denktank 2040 heeft droombeelden op tafel gelegd door zichzelf vragen te stellen als “hoe kan het dat jongeren zoveel druk ervaren en hulp nodig hebben?” Ook is de Denktank Schone Lei aan de slag gegaan en heeft een ‘praatplaat’ met basiselementen voor een pedagogische basis (ecosysteem) ontwikkeld.

 

Genoeg reden voor een debat op 22 maart 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur in Pakhuis de Zwijger.

 

Voor meer informatie en sprekers kijk hier.

GOOD GAME (GG) – een voorstelling gemaakt door gamers ook voor wie er niets van snapt (12+)

Voor wie nog niet gamet, is het hoog tijd te beginnen. De wereld van de toekomst is digitaal: een wereld die gamers helpen vormgeven. In Good Game, (GG) geven zij zelf inzicht in de meerwaarde en de valkuilen van het gamen. Hobbyisten, professionele e-sporters en risicogamers trekken je mee in hun scherm.  

 

Jonge gamers schreven, componeerden en choreografeerden om aan het publiek te laten zien hoe zij het gamen ervaren. Want waarom raken gamers soms zo verzonken in het spel dat je vergeet te eten en slapen?   

In het nagesprek is er juist aandacht voor de omgeving; de ouders, familie en de jeugdprofessionals van de gamers. We kijken samen met o.a. een expert van Jellinek naar  de oordelen, misverstanden en intergenerationele verschillen in het ervaren van gamen. 

 

Datum: maandag 20 maart
Tijd: 15:30 – 17:00 uur
Locatie: Theater de Krakeling (Pazzanistraat 15, Amsterdam)

 

Trailer GOODGAME:https://www.youtube.com/watch?v=KKZjVH1atgY

Informatie GOODGAME: https://studio52nd.nl/voorstelling/good-game-gg/

Nieuwsbrief dec. 2022 Jeugdplatform Amsterdam

In de laatste nieuwsbrief van het jaar deelt het Jeugdplatform Amsterdam haar vijf hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Sinds dit jaar publiceren zij nieuws en ervaringsverhalen ook op jijvoordejeugd.nl, een website voor jeugdprofessionals. Hou die dus ook in de gaten!

Verslag Werkplaats 14 april 2022

Op 14 april 2022 wisselden we in een gemixt gezelschap van jongeren, professionals die met jongeren werken, ambtenaren, onderzoekers uit over

goede informatievoorziening aan jongeren.

Het verslag kun je HIER vinden.

 

Volgende werkplaatsbijeenkomst: save-the-date

Op 15 september 2022 in de middag vindt de volgende werkplaatsbijeenkomst plaats. Deze zal gaan over coaching aan jongeren. Reserveer de tijd alvast in je agenda. Meer informatie en een uitnodiging wordt nog verzonden door de HvA, die deze werkplaats organiseert.

Speelruimte voor identiteit

Het boek ‘Speelruimte voor identiteit. Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren’, geschreven door Stijn Sieckelinck (HvA) en Femke Kaulingfreks (InHolland) is sinds eind januari 2022 beschikbaar. Hoe kan je jongeren helpen een veerkrachtige identiteit te ontwikkelen in een context van polarisatie en vervreemding? Dit boek portretteert zes pedagogische praktijken waarin deze uitdaging samen met jongeren wordt opgepakt.

www.aup.nl/en/book/9789463723244/speelruimte-voor-identiteit

Eindsymposium Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland 2020-2022

Op donderdag 17 november organiseert de werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland (Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland) een symposium. Tijdens deze bijeenkomst deelt de werkplaats de uitkomsten van 3 jaar praktijkonderzoek- en ontwikkeling over het onderwerp empowerment. De onderzoekers laten zien wat nodig is om empowerment te realiseren. Hoe doe je dat in partnerschap met bijvoorbeeld professionals, gemeenten, bewoners

of ervaringsdeskundigen? Hoe zorg je dat je de context van vraagstukken en casuïstiek niet uit het oog verliest? Wat leren jongeren ons over empowerment? Wat voor reflectie is er nodig als je meer collectief wil werken? En hoe maak je individuele signalen over sociaal onrecht collectief?

 

Meer informatie is te vinden op de site van het kennisplatform.

Bijeenkomst ‘COVID’s impact on our youth’

Op maandag 10 oktober vindt in Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst plaats over de impact van COVID op jongeren, georganiseerd door Thrive Amsterdam Mentaal Gezond (GGD/Gemeente Amsterdam) en MIND US. Tijdens de avond wordt stil gestaan bij lokale initiatieven en internationale voorbeelden om de mentale gezondheid van jongeren te versterken. De bijeenkomst kan ook online worden gevolgd en is in het Engels.

 

Symposium Jeugdprofessionals New Skool

Vanaf nu kun je je inschrijven voor het symposium Jeugdprofessionals New Skool, georganiseerd door het Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool op donderdag 16 juni 2022.

 

Anders werken, anders opleiden en anders onderzoeken: er gebeurt veel in het jeugddomein. Hoe ontdekken we samen wat inclusieve methodieken, zinvolle technologieën en sterkste organisatievormen zijn? Daar werkt het Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving samen met studenten en werkveldpartners hard aan. We willen nieuwe kennis delen en verder ontwikkelen: samen onderzoekend leren. Ook met jouw organisatie?

Tijdens het symposium zijn er twee workshoprondes met ieder acht thema’s over innovatieve werkwijzen van moderne jeugdprofessionals. Bijvoorbeeld werken met polarisatie, werken met virtual reality en hybride werken. 

Het symposium is geaccrediteerd met 3 punten door SKJ en V&VN.

 

Datum: donderdag 16 juni 2022 van 12.00 -17.30 uur

Locatie: Seats2Meet LocHal in Tilburg.

 

Meer informatie vind je HIER

 

Meld je HIER aan

 

Ben je docent of student en wil je deelnemen aan het symposium? Neem dan contact op met Monique Peters-van Rossum via lectoraatjeugdgezinensamenleving@avans.nl

Projecten lectoraat Empowerment en Professionalisering

In 2021 heeft het lectoraat Empowerment en Professionalisering van InHolland samen met hun partners weer mooie projecten in Noord-Holland mogen doen. We vinden het belangrijk om deze zo breed mogelijk zichtbaar te maken.

Met veel plezier laten zij u HIER een selectie uit de projecten zien.

 

Heeft u naar aanleiding hiervan opmerkingen, of wilt u samen met ons vraagstukken uit de praktijk oppakken, neem dan contact op met onze programma-coördinator Tineke.deWit@inholland.nl.

 

Slotconferentie onderzoek Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid (OJOV)
dinsdag 5 april 2022 Inholland Haarlem 12.45-17.30 uur

U bent van harte uitgenodigd om de slotconferentie van dit onderzoeksprogramma bij te wonen. Wij presenteren onze resultaten en gaan daar graag met u over in gesprek.

Diverse workshops bieden u de mogelijkheid om kennis uit het onderzoek te leren toepassen in de beroepspraktijk of beleid. Zo zetten we een eerste stap richting het beter aansluiten van ondersteuning voor jongeren.

 

Klik hier voor de uitnodiging 

Lectorale rede Dr. Stijn Sieckelinck

Het lectoraat Youth Spot wil bijdragen aan de professionalisering van het grootstedelijke jongerenwerk. Op 17 mei a.s. zal dr. Stijn Sieckelinck, lector Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam, zijn Lectorale rede uitspreken.

 

U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

 

Toekomstplannen jongeren

Hoe denken Amsterdamse jongeren na over hun toekomst? En hoe kunnen ze daarbij het beste worden ondersteund? Dit zijn centrale vragen in het Fieldlab Toekomstplannen Jongeren, een praktijkonderzoek waarin de Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam en een tiental organisaties in de stad samenwerkten aan het toekomstperspectief van jongeren. Met als doel om tot concrete handvatten te komen waarmee jongeren samen met professionals kunnen werken aan hun toekomst.

Elk kind heeft een kampioen nodig | Ted-Talk

Rita Pierson, een docent in de Verenigde Staten roept docenten op om in hun leerlingen te geloven en contact met hen te maken op een echt, menselijk, persoonlijk niveau.  

Jongeren en geldstress

Het lectoraat Empowerment en Professionalisering van InHolland deed onderzoek naar jongeren en geldstress en hoe bij te dragen aan de economische zelfredzaamheid van jongeren.

De resultaten van het onderzoek zijn HIER te vinden..

‘Zag je het maar’

De documentaire ‘Zag je het maar’ geeft een beeld van een woongroep voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Op deze groep vechten groepsleider Lisanne en haar collega’s voor een betere toekomst voor deze jongeren, in de hoop dat zij een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving vinden.

Gelijkwaardig, eigen en wijs

Vanwege de opkomst van ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg en vragen over de definitie, positie en inzet, hebben het NJi, Stichting ExpEx en Stichting Alexander hun krachten gebundeld en een onderzoek uitgevoerd. In het rapport komen jongeren aan het woord over ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg

Op de groei

Op de groei is een uitnodiging om samen te investeren in wat jonge mensen doet floreren. In deze notitie wordt een oproep gedaan aan het nieuwe Kabinet, aan gemeenten, aan zorgverzekeraars en aan zorgaanbieders om serieus werk te maken van het benutten van kennis voor de ondersteuning van de jeugd. De opstellers bieden de ingrediënten voor een gedegen, rendabel en rechtvaardig investeringsplan. Een plan dat zich de komende jaren steeds verder zal ontwikkelen én een plan met een helder doel: 0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien.

 

Het Bouwddepot

Het Bouwdepot is een experiment met leef- en leergeld om dakloosheid en schulden onder jongeren te voorkomen. Stichting het Beelddepot en SZN zijn met verschillende gemeenten in gesprek over een pilot.

Het aantal dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 30 jaar is in tien jaar tijd verdrievoudigd van 4.000 in 2009 naar 12.600 in 2018, aldus het CBS. Achter iedere jongere schuilt een eigen verhaal, met moeilijke en mooie momenten, ambities en dromen. Het Bouwdepotteam is ervan overtuigd dat social designers kunnen helpen dit aantal drastisch terug te dringen. In de pilot het Bouwdepot krijgen tien voormalig thuisloze jongeren een jaar lang financiële rust, in de vorm van een maandelijks inkomen van 1050 euro (het bijstandsniveau van een 21-jarige). Vanuit vertrouwen en zonder voorwaarden of beperkingen krijgen zij hiermee de kans om aan hun toekomst te bouwen.

Listen Up e-magazine

Het Listen Up e-magazine geeft het woord aan jongeren en ervaringsprofessionals in de jeugdzorg en jeugd-GGZ zelf. Zij praten over samenwerken met gemeenten, het inzetten van ervaringsdeskundigheid en over jongerenraden in de jeugdzorg. Ook delen zij hun geleerde lessen én de valkuilen waar je als bestuurder, zorgprofessional of beleidsmaker op moet letten. Behalve ervaringsverhalen staat het magazine vol met handige tools, informatiebronnen, expertorganisaties en best practices. Hier kan de lezer meteen en concreet mee aan de slag

De Stille School

De stille school, Thomas Hontelez | 9789043537346 | Boeken | bol.com

Vanaf het moment waarop de scholen in maart 2020 dicht gingen, werden leerlingen gedwongen lessen online te volgen. In de media spraken psychologen, wethouders en ministers hun zorgen uit over deze generatie. Maar hoe ervaren de jongeren deze situatie zelf? De stille school is een bijzonder en confronterend boek waarin leerlingen, door middel van brieven, een ongefilterde kijk geven in het leven van een jongere tijdens de coronacrisis.

Urban Education

In 2022 organiseert de HvA verschillende bijeenkomsten waarin opgroeien en opvoeden in de stad centraal staat. Op 18 januari is de eerste van deze bijeenkomsten, waarin het ontwikkelen van expertise bij leraren, jongerenwerkers en jeugdzorgwerkers over het ondersteunen van kinderen en jongeren in achterstandsituaties, met lage motivatie en participatie, jongeren die in de criminaliteit belanden, of kinderen die ongezond leven, centraal staat: HvA presenteert: Urban Education – HvA.

 

Documentaire Jason

Jason | IDFA

“Een Man met een Missie”, dat is Jason Bhugwandass. Een missie om de deuren van de gesloten jeugdzorg te sluiten – of beter gezegd: juist te openen. Jason heeft zelf meegemaakt hoe de gesloten jeugdzorg tekortschiet om kinderen met complexe problematiek te helpen. Zijn verhaal deelt hij nu in de documentaire “Jason”. 

Film I don’t wanna dance (2021)

I Don't Wanna Dance - Filmkrant

Prachtige film over Amsterdamse jongere die zichzelf speelt; over hoe hij een nieuwe start probeert te maken met zijn broertje bij zijn moeder na een tijd bij zijn tante gewoond te hebben. Belangrijk voor iedereen die onderzoek doet of werkt met jongeren, om dicht bij de leefwereld te komen, te begrijpen en je te laten raken. Te zien via NPO plus. I don’t wanna dance gemist? Start met kijken op NPO Start

Ontwikkelkansen opgroeiende jongeren in kwetsbare wijken

In mei 2021 verscheen het SCP-rapport ‘Opgroeien in een kwetsbare wijk’. Het rapport laat zien dat de buurt een belangrijke rol speelt bij de ontwikkelkansen van jongeren. Het SCP ziet dat jongens die opgroeien in wijken waar sprake is van veel bewoners met lage inkomens, meer risico lopen op een lager schoolniveau, ongediplomeerd schoolverlaten en crimineel gedrag. Deze risico’s komen tot stand door stigmatisering, socialisatie en ontoereikende sociale controle. De effecten van de coronacrisis raken deze opgroeiende jongeren bovendien hard. Het SCP beveelt aan dat er aanhoudende aandacht nodig is voor deze jongeren,zodat zij de kansen in het leven te kunnen benutten. Gemeenten kunnen via eigen beleid positieve invloed uitoefenen door extra hulp te bieden aan  gezinnen of aan lokale bewonersgroepen en hun wijkactiviteiten. Ook wijkagenten kunnen een cruciale rol vervullen in de ondersteuning van deze jongeren. Het rapport is te vinden via deze link

Kwikstart App

Kwikstart biedt jongeren die volwassen worden informatie die zij nodig hebben. Deze informatie is altijd up to date en de jongeren hebben snel toegang tot de informatie. Dankzij Kwikstart weten jongeren waar zij op moeten letten als ze 18 jaar worden. Ze ervaren minder stress en weten wat ze zelf moeten regelen. Kwikstart is een initiatief van Stichting Kinderperspectief. De vernieuwde app en website zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeenten Leiden en Rotterdam én met jongeren uit deze steden. Zie:

https://www.kwikstart.nl

Podcast alle jongeren thuis!

Zeker 8.500 jongeren in Nederland hebben geen thuis. In de podcast van Alle jongeren een thuis gaan Kansfonds en het Instituut voor Publieke Waarden op zoek naar manieren om jongeren aan een thuis te helpen. Jongeren, wereldverbeteraars en andere experts komen aan het woord. Kunnen we ervoor zorgen dat thuisloosheid verdwijnt? Meer informatie is te vinden op de site van het Kansfonds.

 

JongerenTop NHN 

Tijdens de JongerenTop Noord-Holland Noord van 18 november 2021 staat jongerenparticipatie centraal. Hoe betrekken we jongeren structureel bij ontwikkelingen en beleid? Welke resultaten zijn er geboekt op de thema’s van de vorige JongerenTop NHN in 2018? Hoe creëren we samen kansen voor jongeren? Hoe kunnen we dit borgen en wat zijn de vervolgstappen? De JongerenTop wordt georganiseerd in Theater de Kampanje in Den Helder, van 13.00-17.00. Meer informatie is te vinden via deze website.

Kennisatelier verbinding onderwijs en jeugdhulp

Op maandag 25 oktober van 15.00-17.00 vindt er een online (MS Teams) kennisatelier plaats over ‘Verbinding onderwijs en jeugdhulp’. Tijdens de bijeenkomst presenteert Marlijn Küpers de methodiek ‘Preventieve aanpak terugdringen schoolziekteverzuim’ (PATS): een interventie van CJG Rijnmond gericht op zorgelijk verzuim. Ook volgt er een presentatie van de eerste bevindingen van ‘Stay on Track’: een onderzoek naar hoe schoolcarrières verbeterd kunnen worden voor jongeren die te maken hebben met een opname of uithuisplaatsing.

Het kennisatelier wordt georganiseerd door ST-RAW, de regionale kenniswerkplaats jeugd voor de regio

Rijnmond. Meer informatie is te vinden via de website van st-RAW.

JIJ voor de jeugd Week

Van maandag 8 t/m donderdag 11 november staat de JIJ voor de jeugd Week op de agenda. Deze week wordt georganiseerd door het Programma Transformatie Jeugd. Tijdens deze week worden de resultaten en uitvoering van de transformatie van de jeugdhulp in de schijnwerpers gezet. Het programma biedt workshops, TED Talks en webinars. Online en live op diverse locaties in Amsterdam. Het programma en informatie over aanmelden is te vinden op de website van JIJ voor de Jeugd.  

Actualiteitencollege FamilieKracht

Op dinsdag 28 september (13.00-14.00, via Microsoft Teams) organiseert het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland een actualiteitencollege over FamilieKracht. FamilieKracht is een intensieve werkwijze voor multi-stressgezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar waarbij sprake is van een vastgelopen thuissituatie door maatschappelijke problemen en (een vermoeden van) GGZ-problematiek. Het hoofddoel van FamilieKracht is dat het kind of de jongere binnen het gezin weer veilig en gezond kan opgroeien.  

In het actualiteitencollege nemen Roos van Soomeren en Anna Kuiper van de Opvoedpoli je aan de hand van voorbeelden mee in de werkwijze van FamilieKracht. Waarom is Familiezorg belangrijk? Hoe kunnen leidende principes je helpen in de hulp aan gezinnen? En hoe kunnen we zorgen dat gezinnen op eigen FamilieKracht verder kunnen met behulp van hun netwerk en laagdrempelige ondersteuning in de wijk?

Aanmelden voor het college over FamilieKracht kan via deze link of via de website Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. De link voor deelname ontvangt u 1 dag van tevoren.

 

De Koningin van de Voedselbank

Van 29 augustus tot en met 25 september 2021 speelt Parels voor de Zwijnen de voorstelling ‘De Koningin van de Voedselbank’, editie Zuidoost. Na het succes van deze voorstelling in Noord, speelt de voorstelling zich nu af in het hart van de Bijlmer. Acteurs spelen samen met bewoners van Zuidoost die aangewezen zijn (geweest) op de voedselbank. De voorstelling (inclusief driegangenmaaltijd) toont de rauwe werkelijkheid van de armoede in Zuidoost en hoe het is om zonder de juiste papieren te leven, maar ook de schoonheid, de kracht, de humor en de culturele rijkdom van dit stadsdeel en haar bewoners. Het delen van verhalen, samen de handen uit de mouwen steken, samen eten, lachen en misschien wel huilen, brengt publiek en spelers dichter bij elkaar. Meer informatie is te vinden via www.parelsvoordezwijnen.com/agenda.