NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

NEJA-Conferentie 2021 – Posterpresentaties

Hier vind je alle Posterpresentaties van deze dag.

Deze video-posterpresentaties (van 5 minuten elk) zijn gedurende de gehele dag te bekijken. Ook kun je op de congresdag chatten met de presentatoren en gedurende een bepaald tijdsblok online met hen spreken.

 

1.Samenwerking Jeugdhulp en volwassenen GGZ voor Complexe Gezinnnen

In de posterpresentatie interviewen wij collega’s uit de VGGZ en de Jeugdhulp over wat samenwerking rondom complexe gezinnen voor hen betekent en oplevert. Wij doen dit aan de hand van een concreet voorbeeld. – Monique de Wilde e.a. (Levvel)

 

2. Innovatieve behandelingen in corona-tijd voor kinderen

Bij Levvel in Amsterdam is er binnen het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics veel specialistische kennis en ervaring opgebouwd met de behandeling van ticstoornissen en selectief mutisme. Momenteel worden er bij Levvel twee promotieonderzoeken verricht naar innovatieve behandelvormen voor deze stoornissen. Deze zorg is nu extra kwetsbaar vanwege de corona-maatregelen. – Annet Heijerman-Holtgrefe & Chaya Rodrigues Pereira (Levvel/Amsterdam UMC)

 

3. Actuele veiligheid inschatten en hiernaar handelen

Om nog beter te kunnen slagen in de missie `ieder kind veilig’ ontwikkelde Jeugdbescherming de Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind (HAVIK). Een instrument dat veiligheidstaxatie combineert met een veiligheidsplan, waarin de afspraken staan die we samen met ouders en kinderen. We gaan in op de ervaringen met en validering van dit instrument. – Marc Dinkgreve (Jeugdbescherming Amsterdam)

 

4. Gebiedsgericht werken in de Gooi- en Vechtstreek met JIM

JIM is de zelfgekozen vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger van en voor de jongere en iemand die hij of zij al kent en vertrouwt of waar hij heen gaat als het thuis even niet lekker loopt. Werken met JIM vraagt een andere manier van samenwerken met jongeren en hun gezinnen: een andere mindset. Nieuwsgierig geworden? We gaan graag met je in gesprek hoe JIM in zijn werk gaat en past in de regio waar jij werkt. – Stefan Cuppen e.a. (Stichting JIM)

 

5. Triple P Online: ouders online ondersteunen bij de opvoeding

Tijdens de eerste Coronagolf is het OKT Amsterdam gestart met Triple P Online: een online programma voor ouders over Positief Opvoeden. Tijdens deze posterpresentatie krijgt u een indruk van dit opvoedprogramma, de wijze van implementatie, een eerste kwantitatieve indruk van deelname en de ervaringen van ouders en professionals. – Cecile Winkelman (OKT Amsterdam)
 

6. Voorkomen van crisisplaatsingen

Als professionals steken we veel energie in het samenwerken met gezinnen. Net zo belangrijk is het samenwerken met het informele netwerk en andere professionals rondom een gezin, zeker in een crisissituatie. Tijdens deze sessie tonen we de eerste bevindingen en handvatten uit het project: wat werkt wel en niet, en hoe te handelen om tijdens de crisis een oplossing in de eigen omgeving te vinden? – Mariska van der Steege (Transformatieprogramma Jeugd)

 

7. De invloed van de coronacrisis op verschillende herkomstgroepen

Lukte het ouders om tijdens de schoolsluiting in het voorjaar hun kinderen te begeleiden met hun schoolwerk? En ondersteunden de scholen hen hierin? Welke verschillen zien we tussen groepen? Dit zijn vragen die beantwoord worden in deze posterpresentatie. Gebaseerd op een onderzoek van de VU en OIS, uitgevoerd in de zomer van 2020. – Francien Meester (Gemeente Amsterdam)

 

8. Vroegsignalering bij psychosociale problemen bij vluchtelingenkinderen in de JGZ

Bij professionals in de JGZ is er vraag naar handvatten voor het signaleren van psychosociale klachten bij vluchtelingenkinderen. Amsterdam UMC, de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid en verschillende GGD’en zijn van start gegaan met het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwde toolbox. Benieuwd hiernaar? Kom kijken naar onze presentatie en wees welkom om vragen te stellen. – Ilse Verhagen e.a. (Amsterdam UMC)

 

9. Ervaringen met het doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp in de gemeente Amsterdam

St. Alexander en het Verwey-Jonker Instituut hebben onderzoek gedaan naar de inkoopstrategie specialistische hulp die sinds 2018 wordt toegepast. Professionals staan achter de doelen van deze inkoopstrategie, maar vinden dat de uitwerking in de praktijk nog verbeterd kan worden. Aan de hand van de doelen bespreek ik de belangrijkste resultaten. – Maaike van Rooijen (Verweij-Jonker Instituut)

 

10. Jonge aanwas en Rising Stars

Binnen het project ‘Jonge aanwas en rising stars’ werken jeugdreclasseerders met ketenpartners, jongeren en wetenschappers aan een verbeterde (jeugdreclasserings)aanpak. Daarnaast willen we meer zicht krijgen op deze jongeren. Hierbij is specifiek aandacht voor jongeren met een LVB. Middels actieonderzoek verzamelen we data over wat werkt in de aanpak. Deze kennis kan gebruikt worden om eerder te interveniëren. – Alice Faber e.a. (Expertisecentrum William Schrikker)