NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Signalen bij ouders van risico’s voor kinderen

Vraag: Zijn de genoemde factoren op het signaalkaartje van de Vijfhoek ook inderdaad de risicofactoren die vanuit de wetenschap als de belangrijkste risicofactoren gezien worden, en kan hier ook een onderbouwing voor gegeven worden? 

 

Vraagsteller: Programmateam Ouder- en kindteams, namens de Vijfhoek

 

Antwoord: De Universiteit van Amsterdam heeft recentelijk een meta-analyse opgesteld over risico-factoren voor kindermishandeling. Germie van den Berg (Nederlands Jeugdinstituut) en Claudia van der put (Universiteit van Amsterdam) hebben de risicofactoren van het signaalkaartje naast de uitkomsten van de meta-analyse gelegd. Zij kwamen tot de volgende conclusies:

  • In grote lijnen geeft de meta-analyse van de UVA naar de risicofactoren bij kindermishandeling een onderbouwing van de factoren op het signaalkaartje;
  • Belangrijke factoren die niet genoemd zijn op het kaartje: Stress bij ouders (b.v. als gevolg van financiële problemen of psychiatrische problemen) en ernstige conflicten tussen ouders;
  • De factor ‘criminaliteit’ wordt in de meta-analyse wat anders geformuleerd. De meta-analyse benoemt antisociaal gedrag van ouders als risico (met als toelichting: agressief gedrag, criminaliteit);
  • Een factor die in de meta-analyse niet als een zeer hoge risicofactor naar voren komt is: jong ouderschap (een kind krijgen als minderjarige).

Het is verder belangrijk dat duidelijk op het kaartje staat dat de genoemde kenmerken niet één-op-één leiden tot problemen bij kinderen. En dat vooral een opeenstapeling van risicofactoren een grote kans geeft op veiligheidsrisico’s of verwaarlozing, waarbij ook andere risicofactoren van belang kunnen zijn.

 

Klik hier voor de hele meta-analyse en hier voor de Powerpoint over de uitkomsten van de analyse, zoals gepresenteerd op het NEJA-actualiteitencollege van 28 november 2016. Beide documenten zijn ook te downloaden via de NEJA-site: https://neja.nl/publicaties/rapporten/

 

Lees hier aanvullende informatie over de Vijfhoek en het signaalkaartje en deze vraag.

Bij een volgende versie van het kaartje gaat de Vijfhoek kijken hoe bovenstaande reactie verwerkt kan worden.

 

Contact: Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Germie van den Berg (G.Berg@amsterdam.nl) of Claudia van der Put (C.E.vanderPut@uva.nl).