NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Studenten leren cultuursensitief te werken

Vraag: Hoe kunnen we onze studenten leren om cultuursensitief te werken; wat kunnen we daarbij concreet inzetten?

 

Vragensteller: HvA – Social Work

 

Antwoord: voorjaar 2020 verwacht.

 

Contactpersoon: Marjolijn Distelbrink: m.distelbrink@verwey-jonker.nl