NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Nieuws

04/07/2017Onderzoek ondersteuning van kwetsbare jeugd krijgt subsidie

In de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Rotterdam starten mbo-instellingen, jongerenwerk, jeugdhulp en hogescholen een gezamenlijk project om de professionele ondersteuning van kwetsbare jeugd in de overgang naar volwassenheid te verbeteren.   Met Hogeschool Inholland als […]

26/06/2017Inspiratiemiddag MovieLearning

Op 3 oktober 2017 organiseert NEJA een Inspiratiemiddag over MovieLearning: het gebruik van film- en videobeelden bij opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening.   MovieLearning is een nieuwe en beeldende manier van opleiden en trainen om sociale vaardigheden […]

22/06/2017Kennisatelier overgewicht tieners

Hoe kun je tieners met obesitas op een positieve manier stimuleren hun leefstijl te veranderen? Deze vraag stond op donderdag 8 juni centraal tijdens het kennisatelier Oplossingsgerichte aanpak van obesitas bij Hogeschool Inholland. Pauline Naber, […]

19/06/2017Refaraat Amsterdamse zedenzaak

Op 20 juni organiseert de Bascule een referaat uit haar refaratencyclus. De lezing op 20 juni staat in het teken van de Amsterdamse zedenzaak en het daaraan gekoppelde kwantitatieve/kwalitatieve onderzoek.   Op de website https://www.aanmelder.nl/referatenreeksbascule2017 […]

31/05/2017Nieuwsupdate Kohnstamm Instituut

Hier vindt u de laatste Nieuwsupdate van het Kohnstamm Instituut (juni 2017), met daarin informatie over nieuwe publicaties en onderzoeken.   Klik hier om deze nieuwsupdate te openen.

12/05/2017Presentatie behandelmethode Obesitas

De Kenniskring Leefwerelden van de Jeugd organiseert het Kennisatelier Oplossingsgerichte aanpak van obesitas, op donderdag 8 juni. Tijdens dit kennisatelier presenteren onderzoekers van InHolland en de Hogeschool van Amsterdam de resultaten van het onderzoek naar […]

12/05/2017Oproep regionale bijeenkomsten PLZ

Regieorgaan SIA organiseert in opdracht van ZonMw een aantal regionale bijeenkomsten rond het Programma Langdurige Zorg.   Vanuit het ministerie van VWS heeft ZonMw de vraag gekregen om een Programma voor de Langdurige Zorg (PLZ) op […]

03/04/2017Congres Forensische Orthopedagogiek UvA

“Als justitieel ingrijpen dreigt..”         Congres op 19 mei 2017 ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de master Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam   Ter ere van haar 10-jarig bestaan organiseert de […]

17/03/2017Terugkomdag Wijkgericht werken

Op 15 maart j.l. organiseerden ‘onze’ welzijnsinstellingen samen met de wetenschappers van het KeTJA en het Verwey-Jonker Instituut een inspirerende ochtend over wijkgericht werken. Tussen de 50 en 60 ouder- en kindadviseurs uit de welzijnsinstellingen deden […]

10/02/2017NEJA-conferentie 2017 succesvol

De NEJA-conferentie van donderdag 9 februari 2017 was bijzonder succesvol. De door 250 jeugdwerkers en deelnemers bezochte dag luisterden naar inspirerende presentaties en namen deel aan twaalf interactieve workshops.   NEJA bedankt alle sprekers, workshop-begeleiders […]