NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Nieuws

18/09/2018Proefschrift ‘Ieder kind blijvend veilig’

Op 10 oktober om 13:45 vindt in de Aula van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit de openbare verdediging plaats van het proefschrift van Nienke van Veelen: Embedding child- and family-centred care in child welfare practice. […]

06/09/2018VSV-projecten geven zelfvertrouwen

Het Kohnstamm Instituut heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de deelname van jongeren aan vsv-projecten. Duidelijk is, dat zo’n deelname jongeren meer zelfvertrouwen geeft en dat ze een beter zelfbeeld krijgen. Binnen het programma ‘Kansen […]

11/06/2018Dialoogavond uithuisplaatsing

Op 2 juli as. organiseert de afdeling Jeugd van de gemeente een dialoogavond over uithuisplaatsing. De avond sluit aan op de film Alicia die in november 2017 op televisie is uitgezonden. Deze film heeft een enorme impact […]

09/05/2018Lancering FamilieScan app

Op 24 mei lanceert Altra de gratis app FamilieScan bij Scheidingen. U bent van harte uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst.   Schade bij kinderen van scheidende ouders voorkomen en verminderen is een belangrijk aandachtspunt binnen […]

07/05/2018Pre-pilot ‘Jij en Je Gezondheid’

De GGD Amsterdam werkt aan de doorontwikkeling van de digitale innovatie Jij en je gezondheid (JEJG) ter ondersteuning van het vroegsignaleren binnen de jeugdgezondheidszorg. In de periode sep-dec 2017 heeft een pre-pilot plaatsgevonden in de regio […]

01/05/2018Slotconferentie ‘Safeguarding young people in care’

Op 21 en 22 juni a.s. organiseert het Erasmus+ project ‘Safeguarding young people in care’ hun slotconferentie ‘let’s talk about’. In deze conferentie staat het praten over seksualiteit met jeugdigen die ‘in care’ opgroeien centraal. […]

13/04/2018Jeugdhulp in VO flink gestegen

Het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs dat in aanraking is geweest met jeugdzorg en jeugdhulp is de afgelopen jaren flink gestegen, in alle onderwijstypen. In het vso is dit aandeel gestegen van 45% tot […]

28/03/2018NEJA gastcollege UvA

Op vrijdag 23 maart 2018 gaf Germie van den Berg (NEJA) samen met Rutger Hageraats (NJi) een gastcollege op de UvA over de stand van de jeugdzorg.   Open hier de presentatie van Rutger Hageraats […]

20/03/2018Kracht uit Informele Netwerken

KeTJA organiseerde op 22 februari 2018 met de Rotterdamse Academische werkplaats S-TRAW een mooie middag over de relatie tussen formeel en informeel in opvoedondersteuning tijdens het ‘Kennisatelier Kracht uit Informele Netwerken’. Aftrap van een langer […]

14/03/2018Triple P-methode ook effectief voor tieners

Het Positive Parenting Program (Triple P) was al bekend als programma ter ondersteuning van de opvoeding van jonge kinderen. Sinds een aantal jaren is er ook een tienervariant, Triple P Tieners. Het was echter onduidelijk […]