NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Nieuws

09/05/2018Lancering FamilieScan app

Op 24 mei lanceert Altra de gratis app FamilieScan bij Scheidingen. U bent van harte uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst.   Schade bij kinderen van scheidende ouders voorkomen en verminderen is een belangrijk aandachtspunt binnen […]

07/05/2018Pre-pilot ‘Jij en Je Gezondheid’

De GGD Amsterdam werkt aan de doorontwikkeling van de digitale innovatie Jij en je gezondheid (JEJG) ter ondersteuning van het vroegsignaleren binnen de jeugdgezondheidszorg. In de periode sep-dec 2017 heeft een pre-pilot plaatsgevonden in de regio […]

01/05/2018Slotconferentie ‘Safeguarding young people in care’

Op 21 en 22 juni a.s. organiseert het Erasmus+ project ‘Safeguarding young people in care’ hun slotconferentie ‘let’s talk about’. In deze conferentie staat het praten over seksualiteit met jeugdigen die ‘in care’ opgroeien centraal. […]

13/04/2018Jeugdhulp in VO flink gestegen

Het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs dat in aanraking is geweest met jeugdzorg en jeugdhulp is de afgelopen jaren flink gestegen, in alle onderwijstypen. In het vso is dit aandeel gestegen van 45% tot […]

28/03/2018NEJA gastcollege UvA

Op vrijdag 23 maart 2018 gaf Germie van den Berg (NEJA) samen met Rutger Hageraats (NJi) een gastcollege op de UvA over de stand van de jeugdzorg.   Open hier de presentatie van Rutger Hageraats […]

20/03/2018Kracht uit Informele Netwerken

KeTJA organiseerde op 22 februari 2018 met de Rotterdamse Academische werkplaats S-TRAW een mooie middag over de relatie tussen formeel en informeel in opvoedondersteuning tijdens het ‘Kennisatelier Kracht uit Informele Netwerken’. Aftrap van een langer […]

14/03/2018Triple P-methode ook effectief voor tieners

Het Positive Parenting Program (Triple P) was al bekend als programma ter ondersteuning van de opvoeding van jonge kinderen. Sinds een aantal jaren is er ook een tienervariant, Triple P Tieners. Het was echter onduidelijk […]

07/03/2018Kohnstammlezing Freek de Jonge

Op vrijdag 23 maart 2018 wordt in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam de negentiende Kohnstammlezing gehouden, mede georganiseerd door het Kohnstamm Instituut:  ‘Mag ik even uw aandacht?’ door Freek de Jonge.   Ieder jaar vindt […]

26/02/2018‘Zicht op effectiviteit’

Eind vorig jaar verscheen de nieuwe, volledig herziene en geactualiseerde editie van ZICHT OP EFFECTIVITEIT. Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector (onder redactie Tom van Yperen, Jan Willem Veerman en Bas Bijl). […]

21/02/2018Gezondheidsdata jeugd beschikbaar!

Gezondheidsdata van tienduizenden kinderen en jongeren in Amsterdam beschikbaar voor onderzoek!   Vanuit de GGD Amsterdam zijn gezondheidsdata van tienduizenden kinderen/jongeren beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Er ligt een schat aan informatie waar nog weinig mee wordt gedaan. […]