NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

NEJA-Conferentie 2023 – Posterpresentaties

Hier vind je alle Posterpresentaties

Deze posterpresentaties zijn gedurende de gehele dag te bezoeken in de lunch-/pauzeruimte. 

 

P1.Voorzorg, ondersteuning voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun jonge kind – Lenneke Pleij & Brigita Maartens (GGD A’dam)

Deze posterpresentatie gaat over preventie van kindermishandeling, het bevorderen van de gezondheid en het vergroten van ontwikkelingskansen van aanstaande moeders en kinderen.

 

P2. Verklarende factoren van een ondertoezichtstelling bij gezinnen met een licht verstandelijke beperking in Amsterdam en omstreken – Tessel Sterenborg & Maroesjka van Nieuwenhuijzen (Partners voor Jeugd)

Met dit project willen we onze kennis vergroten over de predictoren en uitkomsten van een ondertoezichtstelling (OTS) bij kinderen (van ouders) met een licht verstandelijke beperking (LVB), zodat uiteindelijk de complexe en langdurige OTS trajecten verminderd of voorkomen kunnen worden en daarmee het welbevinden van jeugdigen wordt vergroot. 

 

P3. Lexicon Nabijheid en Sociaal Werk – Jesper Rozer (HvA)

Het lexicon, een soort mini-encyclopedie, werpt een helder licht op bijna 40 veelgebruikte en veelzijdige nabijheidstermen. Binnen de lemma’s worden verschillende kennisbronnen over nabij sociaal werken met elkaar verbonden. Wetenschappelijke expertise, kennis uit de praktijk en het beleid en uit ervaring komen samen. De oorsprong van de begrippen wordt uitgelegd, verschillende duidingen in het beleid en de wetenschap worden kritisch besproken en de link wordt gelegd naar de dagelijkse praktijk van sociaal werkers. 

 

P4. Maar ik ben niet alleen – Marjan Kaddouri & Baris Yildirim (Humanitas)

Humanitas Amsterdam en Diemen lanceert een nieuwe jongerencampagne voor onze projecten ‘Gezonde Maatjes’, ‘Get a Grip’ en ‘Jongeren in Rouw’ met de slogan #maarikbennietalleen.  Deze projecten bieden ondersteuning aan kwetsbare jongeren die problemen ervaren met hun gezondheid, financiën of een verlieservaring. Deelnemers laten in podcasts, video’s en op posters zien hoe vrijwilligers hen gesteund hebben om zelfstandig weer hun weg te vinden. Graag gaan we met jullie in gesprek hoe we deze jongeren samen kunnen bereiken en ondersteunen. 

 

P5. SCRES: Screening en Evaluatie bij Scheidingshulp – Olaf Goorden (Altra)

Screenen, evalueren en uitkomsten meten bij (conflict)scheiding. Sinds 2021 kan het gratis praktijkinstrument SCRES je daarbij helpen. Ontworpen om te achterhalen hoe gezinsleden de scheidingssituatie beschouwen, is SCRES een gevalideerd hulpmiddel bij vaststellen van knelpunten, doelen en voortgang. 
  

P6. Amsterdamse Familiescholen: strijd tegen kansenongelijkheid – Jodi Mak & Rosanna Schoorl (HvA)

De Amsterdamse Familiescholen zijn scholen waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen extra te ondersteunen als het gaat om bijvoorbeeld opvoeding, gezondheid en hulp bij financiële problemen, bijvoorbeeld via een ‘familieservicepunt’. Uitgangspunt is dat alle kinderen dezelfde kansen moeten krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf. De UvA en HvA doen onderzoek naar deze aanpak en delen de voorlopige resultaten. 

 

P7. Verder zonder hulpverlener – Jelmer Kors (Arkin Jeugd)

Veel te vaak worden succesvolle jeugdhulptrajecten afgerond zonder eindproduct. En dat is zó zonde! Zodoende kunnen cliënten zich niet langer informeren over de acties die hebben geleid tot vooruitgang en wat te doen bij een terugval. Arkin Jeugd & Gezin, Project aan Huis werkt vanaf begin 2023 met Video Voortgangsplan; in korte video’s worden de behandeldoelen weergegeven met daarin de acties voor vooruitgang en een terugvalpreventieplan. Onderzoek met controle- en interventiegroep gaat de effectiviteit meten.