NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

NEJA-Conferentie 2023 – Workshops

Hieronder vind je alle Workshops en Tafelgesprekken (max. 10 pers.)

 

RONDE 1 (13:30 – 14:15 uur)

 

T1.1 Gebiedsgericht samenwerken: een hele opgave! – Lonneke op der Heijde (Levvel) & Nicolette Kossen (OKT A’dam) (Max. 10 pers.)

Dichtbij kinderen en gezinnen zijn en hen de best passende specialistische jeugdhulp bieden. We zijn daar waar het nodig is. Waar gezinnen wonen, waar kinderen naar school gaan en naar hun sportclub gaan. Wil je weten hoe de Ouder- en Kindteams, Gecertificeerde Instellingen, Kernpartners HSJH dit in afstemming met de Buurtteams en anderen vormgeven en waar ze tegenaan lopen? Sluit je dan aan bij het tafelgesprek en denk mee hoe gebiedsgericht samenwerken verder te brengen. 

 

T1.2 Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in de jeugdsector – Denise Snoodijk & Daniela Polisenska (HvA) (Max. 10 pers.)

In Nederland worden honderden talen gesproken. En in een stad als Amsterdam groeit meer dan de helft van de kinderen op met een andere taal dan of naast het Nederlands. Voor medewerkers van Ouder- en Kindteams zijn meertalige werksituaties dan ook bijna dagelijkse kost. In dit tafelgesprek delen we inzichten en ervaringen rondom de vraag hoe professionals in de jeugdsector effectief kunnen handelen in meertalige werksituaties.

 

W1.3. Kwetsbaar en zwanger= Voorzorg? – Lenneke Pleij & Brigita Maartens (GGD A’dam) 

VoorZorg is een intensief huisbezoekprogramma voor zeer kwetsbare vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen hulp van gespecialiseerd VoorZorgverpleegkundigen, die ondersteunen bij de zwangerschap, het ouderschap, verzorging en opvoeding, gezondheid en levensloopontwikkeling. 
Tijdens deze workshop krijg je informatie over het programma VoorZorg. We kijken samen of VoorZorg voor elke kwetsbare zwangere bedoeld is. Middels stellingen en casuïstiek nemen we je mee in ons boeiende werk!

 

W1.4. Straathoekwerkers: bruggenbouwers in het sociale domein – Evelien Rauwerdink-Nijland & Omar Aghbal (perMens) (max. 20 pers.)

Straathoekwerkers bouwen bruggen voor hun doelgroep om ervoor te zorgen dat zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben, zowel vanuit het informele netwerk van de doelgroep als professionele ondersteuning. In deze workshop laten we de opbrengsten van longitudinaal onderzoek onder de doelgroep van het straathoekwerk (n=927) zien en hun informele zorgverleners (n=111) en gaan we het gesprek aan wat deze opbrengsten zouden kunnen betekenen voor anderen die werkzaam zijn in de wijk.

 

W1.5 Volwassen-ggz en jeugdhulp tellen samen voor drie! – Yvon Ivens & Carolien Konijn (Levvel)

Ruim 70% van de ouders in de jeugdhulp heeft zelf psychiatrische of verslavingsproblemen, blijkt uit de aanmeldingen voor gezinsinterventies bij Levvel. Nauwe samenwerking tussen jeugdhulp en volwassen-ggz lijkt voor de hand te liggen, maar komt nog onvoldoende van de grond. In ‘Samen voor Complexe Gezinnen’ hebben Levvel en Arkin deze samenwerking uitgeprobeerd. In deze workshop bespreken we de uitkomsten van een doelgroepanalyse en ook de ervaringen en resultaten van het samenwerkingsproject.

 

W1.6 Samenwerken naar een inclusieve samenleving: betreed de wereld van LVB – Armaghan Efat (NJi) & Camilla Verschoore (Kenniscentrum LVB)

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) doen net als iedereen mee in de samenleving. Met hobby’s, school, werk en relaties. Maar ze hebben daarbij wel vaker ondersteuning nodig. Wat kan een gebiedsgerichte samenwerking betekenen voor die ondersteuning? En hoe ben je als professional in de wijk alert op mensen met een LVB? Het NJi en Kenniscentrum LVB gaan hierover met jullie in gesprek en presenteren twee tools uit de Toolkit Blik op LVB.

 

W1.7 Verbinden met gezinnen die niet op hulpverleners zitten te wachten – Ellemieke Hetebrij & Renske van Bemmel  (PiResearch)

Relationele Gezinstherapie is een gezinsbehandeling voor jongeren (12-18) met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen. Vaak is de therapie door de rechter opgelegd aan het gezin. Binnen het RGT-model wordt verbinden als een belangrijke eerste stap gezien: de hoop en de motivatie vergroten bij gezinnen die verplicht worden om in therapie te gaan. Maar hoe doe je dat? In deze workshop onderbouwen de eerste stap van het model en gaan we oefenen met interventies van de eerste fase.

 

W1.8 Simulatie multidisciplinair samenwerken door PIT – Arend Rietveld & Abe Vogel (PIT) (max. 12 pers.)

In deze workshop ervaren deelnemers via een simulatie welke uitdagingen er zijn bij het multidisciplinair samenwerken rondom een vraagstuk/kind/gezin. In het ‘echte leven’ herkennen we vaak dezelfde dynamieken als binnen samenwerkingen en dat levert stress, negatieve energie en tijdverspilling op. Met deze simulatie kunnen we daar woorden aan geven en elkaar beter leren begrijpen. Dit alles voor meer begrip, positieve energie, betere afstemming en kwalitatief resultaat. De workshop bevat twee delen: de simulatie en de nabespreking.

 

RONDE 2 (14.30 – 15:15 uur)

 

T2.1 Hoe een academische werkplaats moet helpen om tot betere gezinsgerichte zorg te komen – Hinke Gijzel (Arkin) & Frederieke Koop (Levvel) (Max. 10 pers.)

Het Amsterdam UMC, Levvel en Arkin hebben de nieuwe Academische Werkplaats “GEZIeN: gezinsgericht werken aan mentale gezondheid” opgericht. Met als doel tot betere integrale zorg te komen voor gezinnen met meerdere hulpvragen. Een belangrijke stap is het opzetten van een onderzoeksagenda. Die moet aansluiten op de kennisvragen van de praktijk. Denk jij graag mee over belangrijke integrale thema’s die verdiept moeten worden door middel van onderzoek? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 

 

T2.2 Methodiek ter preventie van radicalisering en extremisme met vaders – Abdellah Mehraz & Zina Jorna (Trias Pedagogica) (Max. 10 pers.)

Rechts- en anti-overheidsextremisme neemt de laatste jaren toe. Daarom krijgen deze steeds meer aandacht in beleid. Trias Pedagogica draagt hiertoe bij door haar huidige methodiek ter preventie van radicalisering (volgens het ISS is deze methodiek een koploper in Europa) aan te passen aan ouders zonder migratieachtergrond. Hiervoor hebben wij een veldonderzoek gedaan. Graag delen wij met jullie de resultaten van het onderzoek en gaan we hierover met jullie in gesprek. 

 

W2.3 Gezin Opstellingen, energetisch hulpverlenen – Jeroen Verdonk (Levvel) (max. 20 pers.)

Hoe maak je in een gezin de onderstroom zichtbaar, voelbaar en herkenbaar ?. Wat leeft er nu echt; waar zitten de bondjes, irritaties, loyaliteiten, etc. Een gezin opstelling is een inzicht gevende methodiek waarbij alle gezinsleden aanwezig zijn en voelen en ervaren wat er nu echt leeft. Ze gaan nu eens niet rationaliseren en praten over en met elkaar. Doordat de onderstroom bewust wordt gemaakt, kan een ieder verder met zijn of haar proces.

 

W2.4 Het leven is geen feest – Ando Rokx (Invivo)

Het leven is ingewikkeld en geluk en pech bestaan echt. Het is dus zoeken naar doelen en waarden die binnen je bereik liggen en die juist ook in moeilijke tijden een groot verschil kunnen maken. Hulpverlenen gaat niet over beter weten maar over geloven en vertrouwen dat iedereen in staat en bereid  is om een problematische situatie te verbeteren.

 

W2.5 Nu Niet Zwanger: in gesprek over kinderwens – Mirjam van der Wees & Marianne Craanen (GGD A’dam)(max. 30 pers.)

Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze zijn. Nu Niet Zwanger is een landelijk programma  dat zich richt op mensen in kwetsbare omstandigheden. Door met hen het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie kunnen zij een bewuste keuzes maken over hun toekomst, het krijgen van een kind en niet onbedoeld zwanger raken. In deze workshop lichten we de methodiek en vooral het belang daarvan toe.

 

W2.6 Blijvend Veilig – Een integrale aanpak gericht op duurzame veiligheid – Mirte Forrer (blijvend Veilig) e.a.

In Blijvend Veilig werken professionals aan een integrale aanpak gericht op duurzame veiligheid in gezinnen en huishoudens. In de workshop doe je kennis op over de systeemgerichte werkwijze, de focus op 0 tot 100, het werken in duo, de nauwe betrokkenheid bij het systeem, het werken los van rol, functie, organisatie en domein, verdragen en vertragen, en de support die je als professional in dit ingewikkelde werk nodig hebt.

 

W2.7 Werken in de leefwereld van jongeren – Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker inst.) & Sophie Vermaning (InHolland)

Jongeren (16+) lopen in hun ontwikkeling tegen uiteenlopende vragen aan, maar zoeken daarbij vaak niet actief ondersteuning. Professionals in hun leefwereld, zoals mentoren of jongerenwerkers, weten met de juiste benadering te signaleren wat ze nodig hebben en jongeren verder te helpen. KeTJAA-onderzoekers deden onderzoek naar hoe ze dat doen in vijf praktijken. Samen met praktijkpartner Girls Forward presenteren we uitkomsten. Met elkaar bespreken we welke randvoorwaarden nodig zijn om dit belangrijke preventieve werk goed te kunnen (blijven) uitvoeren.

 

W2.8 Vruchtrijke samenwerking – Arend Rietveld & Abe Vogel (PIT) (max. 12 pers.)

In deze workshop ervaren deelnemers via een simulatie welke uitdagingen er zijn bij het multidisciplinair samenwerken rondom een vraagstuk/kind/gezin. In het ‘echte leven’ herkennen we vaak dezelfde dynamieken als binnen samenwerkingen en dat levert stress, negatieve energie en tijdverspilling op. Met deze simulatie kunnen we daar woorden aan geven en elkaar beter leren begrijpen. Dit alles voor meer begrip, positieve energie, betere afstemming en kwalitatief resultaat. De workshop bevat twee delen: de simulatie en de nabespreking.

 

W2.9 Het bereiken van de “onbereikbare” doelgroep – Elisa de Jong & Manouk Klijn (Elance Academy) (max. 20 pers.)

De adolescentie is een kwetsbare periode voor jonge meiden. Het is een tijd van veel verandering en een zoektocht naar een eigen identiteit en onafhankelijkheid. Door laagdrempelige coaching op maat kunnen jonge meiden worden versterkt, maar hoe bereik je meiden die voor de hulpverlening “onbereikbaar” zijn? En hoe stimuleer je vervolgens de cliëntparticipatie? Daar gaan we mee aan de slag tijdens deze interactieve workshop!

 

RONDE 3 (15:45 – 16:30 uur)

 

T3.1 Jong in de criminaliteit: hoe doorbreek je dat? – Karin Schaafsma & Mechteld Bontes (Levvel) (Max. 10 pers.)

Delinquente jongeren begaan steeds jonger hun eerste delict en dat delict wordt ook steeds ernstiger. Dit stelt de jeugdhulp voor nieuwe vragen. De Intensieve Forensische Aanpak (IFA) werkt goed bij jongeren van 16 jaar en ouder, maar minder goed bij deze jongere kinderen. In multidisciplinair verband ontwikkelde Levvel de module ‘IFA Jong’ voor jongeren van 11 tot 16. We vertellen daar iets over en gaan graag met jullie in gesprek over de gekozen ontwikkelrichting.

 

T3.2 THUIS in intensieve gezinsbehandeling!(deze casus is niet voor publicatie beschikbaar ivm de privacy van de betrokkenen) – Sanne Högemann & Aisia Wielkens (Arkin Jeugd) (Max. 10 pers.)

Wat als psychiatrie en stress je gezinsleven beheersen? Wat als samenwerken moeilijk is, maar instanties nodig zijn om aan deze zorgen het hoofd te bieden? Wie zou jij binnenlaten? Hoe vaak zou jij uitglijden?
In dit tafelgesprek willen wij uitwisselen hoe wij dit aanpakken en hoe jij hiermee omgaat. We hopen het gesprek te starten over “wanneer is thuis goed genoeg?” en “wanneer is gezinsbehandeling geslaagd?” Grote onderwerpen in weinig tijd, maar laten we samen een start maken!

 

W3.3 Stop de carrousel aan (gesloten) plaatsingen voor slachtoffers van mensenhandel – Carolien Konijn & Anne-Marije Hanekamp (Levvel) (max. 20 pers.)

Kwetsbare meisjes in afhankelijkheidsrelaties en/of slachtoffer van mensenhandel worden vaak van de ene plek naar de andere overgeplaatst. Ze lopen dikwijls weg en/of vertonen externaliserend gedrag. In deze workshop bespreken we de uitkomsten van een recent afgerond onderzoek waarin belangrijke vragen worden beantwoord. Hoe kunnen wij deze meisjes eerder herkennen zodat eerder passende hulp wordt ingezet? Hoe kunnen we de hulpverlening beter en langer volhouden zodat we de carrousel aan doorplaatsingen doorbreken.

 

W3.4 Opvoeden in de buurt – Sanne Rumping (HvA) en Lisa Harinck (OKT Amsterdam)

Hoe help je ouders en buurtbewoners met diverse achtergronden met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en opgroeien in de buurt? Door ouders, jeugd- en welzijnsorganisaties, en de Hogeschool van Amsterdam is de gesprekstool ‘Opvoeden in de Buurt’ ontwikkeld en onderzocht. De tool bestaat uit 24 afgebeelde en herkenbare verhalen -praatplaten- over opvoedsituaties op het schoolplein, onderweg, en in de speeltuin. In de workshop vertellen we meer over de tool, het onderzoek en gaan we de tool gebruiken en ervaren.

 

W3.5 Opvoedondersteuning voor vaders met een migratieachtergrond  – Abellah Mehraz & Zina Joma (Trias Pedagogica) (max. 30 pers.)

Hoe bereik je vaders met een migratieachtergrond en hoe werk je met deze doelgroep? Dat zijn vragen waar velen tegenaan lopen in het werkveld opvoedondersteuning. Trias Pedagogica bereikt vaders met een migratieachtergrond al jaren. In deze workshop nemen we je aan de hand van onze ervaring  en expertise mee in een aantal belangrijke factoren van onze aanpak, zoals: de outreachende en wijkgerichte aanpak en de cultuursensitieve werkwijze.

 

W3.6 Kinderen met honger in Nederland”. In armoede geboren; de (on)zichtbare gevolgen van armoede in het vroegste leven – Linda Leijdekker & Jennifer Vreeken (GGD A’dam).

Wat doet armoede met een (ongeboren) baby? Wat zie je en vooral: wat (nog) niet? Armoede kruipt onder de huid, vooral in de 1e1000 dagen van het leven. In vogelvlucht nemen we je hierin mee. Maar hoe breng je zo’n onzichtbaar probleem onder de aandacht? In 2022 ontwikkelden we een serious game waarmee deelnemers iets konden ervaren van armoedeproblematiek voor (as) ouders. Wat leverde dit op voor deelnemers, én voor ons?
 

W3.7 Zij aan zij in de overstap, transferbegeleiding bij jongeren in het onderwijs Nesrien Abu Ghazaleh (HvA) e.a.

Als je als jongere een coach hebt die je met van alles en nog wat kan helpen, waar kom je dan mee? Hoe is het voor coaches om zo ‘open’ een traject in te gaan? Wat werkt? In een pilot, waar jongeren in hun voorlaatste schooljaar (PRO, VSO,MBO1/2) zijn gekoppeld aan een coach om de doorstroom naar vervolgonderwijs en/of werk te versoepelen, hebben we antwoord op deze vragen gekregen, die we in de workshop zullen bespreken.

 

W3.8 Onderzoek vrijstellingen Leerplichtwet  – (De presentatie wordt later geplaatst en het rapport zal verschijnen op de website van het Kohnstamm Instituut) Annemiek Veen (Kohnstamm Inst.) e.a.

Artikel 5 a van de Leerplichtwet bepaalt dat kinderen die door een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school kunnen, vrijgesteld worden van onderwijs. Tegelijk met een stijging van het aantal vrijstellingen zou in Amsterdam sprake zijn van toename van verwijzingen naar het speciaal onderwijs en een daling van het leerlingenaantal. We presenteren kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens die zicht geven op kenmerken van de groep kinderen met een vrijstelling onder 5a en oorzaken voor eventuele groei.