NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Programmalijn Risicovol ouderschap

Onder risicovol ouderschap wordt de groep ouders verstaan die kwetsbaar zijn door onder andere hun jonge leeftijd, een belaste voorgeschiedenis, angst of depressie, een verstandelijke beperking en vaak in combinatie met problemen of meerdere leefgebieden, zoals gezondheid, werk, huisvesting of financiën. Risicovol ouderschap komt vooral tot uiting in moeilijke opvoedsituaties en bij deze groep ouders is het risico ook groot dat zij hun problemen overdragen op hun kinderen.

 

De speerpunten van de programmalijn risicovol ouderschap zijn:

  • Voorkomen van overdracht van intergenerationele problematiek
  • Voorkomen en behandelen van hechtingsproblematiek
  • Voorkomen en behandelen van trauma

 

Onderzoek verstoord hechtingsgedrag

Een onderzoek naar verstoord hechtingsgedrag bij kinderen in relatie tot risicovol ouderschap, met als onderzoeksvraag: Op welke manier is risicovol ouderschap, in combinatie met temperamentsfactoren van het kind van invloed op de aanwezigheid van emotioneel […]

Literatuuronderzoek risicofactoren kindermishandeling

Dit is een literatuuronderzoek naar de risicofactoren voor kindermishandeling. Doelstelling van dit onderzoek is om de meest recente wetenschappelijke kennis te ontsluiten over wat de risicofactoren zijn voor verwaarlozing, lichamelijk misbruik ten seksueel misbruik. Daarnaast […]

Onderzoek risicovol opvoedgedrag

Dit onderzoek naar risicovol opvoedgedrag richt zich op de onderzoeksvraag: Welke mechanismen liggen ten grondslag aan risicovol ouderschap, hoe komt risicovol opvoedgedrag tot uiting en hoe kan dat binnen de zorg voor jeugd op een […]