NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Zoek een antwoord

Op basis van onderzoek en samenwerking tussen de consortiumpartners van NEJA worden vragen rond de inrichting en uitvoering van de zorg voor de jeugd in Amsterdam beantwoord. Hier kunt u zoeken naar onderwerpen waarover al kennis is gebundeld via het portaal. Mocht het onderwerp waar u naar op zoek zijn hier niet bij staan, stel dan hier uw vraag.

 

 • Toename zorgbehoefte

  Vraag: Klopt het dat het aantal kinderen met een zorgbehoefte stijgt, en wat zijn redenen dat we op de kinderopvang meer zorgkinderen zien?   Vraagsteller: Gemeente Amsterdam, afdeling VVE.   Antwoord: verwacht mei/juni 2018   Contactpersoon: […]

 • Aansluiten bij ouders

  Vraag: Hoe kan OCO het bereik en de ondersteuning van ouders met een diverse achtergrond verbeteren, met name in Nieuw-West en Zuidoost? Met een accent op ouders in een meer kwetsbare positie en wat meer […]

 • Eigen regie jongeren en OKT

  Vraag: Hoe kan eigen regie van jongeren in contacten met het OKT vorm krijgen? Welke voorwaarden en eventuele ondersteuning zijn daarbij van belang?   Vraagsteller: Jeugdplatform Amsterdam   Antwoord: Deze vraag aan het Kennisportaal van […]

 • Eigen regie van ouders bij hulp

  Vraag: Hoe kan eigen regie van ouders en jeugd vorm krijgen bij het proces van vraagverheldering en samen beslissen over het ondersteuningsprofiel? Wat zijn belangrijke aandachtspunten?   Vraagsteller: gemeente Amsterdam, afdeling jeugd   Toelichting: De […]

 • Afspraken doorverwijzing bij stoornis

  Vraag: Hoe kan het dat er bij verschillende scholen met vergelijkbare populaties grote verschillen zijn in doorverwijzingen naar de huisarts voor stoornissen bij kinderen? Welke mechanismen liggen hieronder? Wat zijn eigenlijk de afspraken sinds de transformatie […]

 • Is diversiteitsgevoelig werken belangrijk?

  Vraag: waarom is diversiteitsgevoelig werken belangrijk en wat komt er allemaal bij kijken?   Vragensteller: Programmateam OKT en de gemeente Amsterdam.   Aanleiding: Aansluiten bij alle ouders – ongeacht hun achtergrond – is een belangrijk doel […]

 • Signalen bij ouders van risico’s voor kinderen

  Vraag: Zijn de genoemde factoren op het signaalkaartje van de Vijfhoek ook inderdaad de risicofactoren die vanuit de wetenschap als de belangrijkste risicofactoren gezien worden, en kan hier ook een onderbouwing voor gegeven worden?    […]

 • Zorgleerlingen op weg naar praktijkonderwijs

  Vraag: Wat zijn belangrijke aandachtspunten in de begeleiding van zorgleerlingen bij de overgang van basisschool naar praktijkschool?   Vraagstellers: Carole Smal, Integraal jeugdbeleid Gemeente Amsterdam, en Jaap Lemereis, afdeling Onderwijs Gemeente Amsterdam   Aanleiding: De […]

 • Wijkgerichte ondersteuning bij opvoeden

  Vraag: welke instrumenten zijn geschikt voor het versterken van (wijkgerichte) steunstructuren tussen ouders?   Vragensteller: programmateam OKT   Aanleiding: Het Ouder- en Kindteam wil organiseren en ondersteunen dat mensen in wijken– in groepen die elkaar kennen en […]

 • Is ‘grijsdenken’ aan te leren in lagere onderwijssoorten?

  Vraag: Is er een bepaald IQ nodig om grijs te kunnen zien of denken, om te kunnen/leren betwijfelen?   Vraagsteller: het ABC (onderwijsbegeleidingsdienst Amsterdam)   Aanleiding: Het ABC werkt veel op scholen voor voortgezet onderwijs […]

 • Behoeftepeiling trainingsaanbod MBO-team

  Vraag: welk trainingsaanbod voor studenten (18+) is er en hoe kan het MBO Jeugdteam voorzien in de behoefte aan (extra) trainingsaanbod op MBO locaties?   Vraagsteller: Florine Schiever, teamleider MBO jeugdteam   Aanleiding: MBO-studenten ervaren in […]

 • Etnische diversiteit bij pleegzorgplaatsingen

  Vraag: Hoe gaan pleegzorginstellingen in Amsterdam om met etnische diversiteit bij pleegzorgplaatsingen?     Vraagsteller: het Jeugdplatform   Antwoord door Ellen Schulze en Yvonne Geene van Spirit; de grootste pleegzorgaanbieder in de regio Amsterdam. Marjolijn Distelbrink […]

 • Ondersteuning bij vechtscheiding

  Vraag: wat is er belangrijk bij het ondersteunen van ouders en kinderen in geval van een vechtscheiding?   Toelichting: Kinderen hebben het vaak (een periode) moeilijk als hun ouders uit elkaar gaan[1]. De mate waarin […]

 • Opvoedsteun voor Marokkaanse vaders

  Vraag: zijn er methodieken of werkwijzen om Marokkaanse vaders te bereiken met opvoedsteun?   Antwoord: Methodieken om Marokkaanse vaders te bereiken bij de opvoeding.   Amsterdamse vaders van Marokkaanse origine zijn al met al een […]

 • Trainingen voor kinderen met gedragsproblemen

  Vraag: Er zijn in Amsterdam drie verschillende trainingen om kinderen met gedragsproblemen (anti sociaal gedrag) individueel te ondersteunen. Sprint, 3x groei en Alles Kidzz. In hoeverre overlapt de doelgroep en inhoud van deze trainingen? En wat […]

 • Samenwerkingsvormen met informele ondersteuners

  Vraag: Welke vormen van samenwerking zijn er mogelijk met informele ondersteuners van ouders en jeugd? Waar moet een jeugdprofessional dan op letten?    Vraagsteller: OKT programmateam   Antwoord: Samenwerken met netwerken rond ouders (en jongeren) in de […]